ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019 »హాజరు» హోమ్ మ్యాచ్‌లు

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019 »హాజరు» హోమ్ మ్యాచ్‌లు»హోమ్ మ్యాచ్‌లు అవే మ్యాచ్‌లు మొత్తం 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938
# జట్టు మొత్తం మ్యాచ్‌లు సగటు
1 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1,415,471 19 74,498
రెండు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1,138,072 19 59,899
3 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1,108,375 19 58,336
4 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1,030,111 19 54,216
5 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1,028,477 19 54,130
6 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1,006,668 19 52,983
7 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 971,297 19 51,121
8 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 768,297 19 40,437
9 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 736,815 19 38,780
10 లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 605,161 19 31,851
పదకొండు కార్డిఫ్ సిటీ కార్డిఫ్ సిటీ 596,844 19 31,413
12 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 589,572 19 31,030
13 బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 578,085 19 30,426
14 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 572,640 19 30,139
పదిహేను క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 483,644 19 25,455
16 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 463,051 19 24,371
17 హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 440,822 19 23,201
18 బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 390,148 19 20,534
19 వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 380,297 19 20,016
ఇరవై AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 200,107 19 10,532
మొత్తం 14,503,954 380 38,168