ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019 »అన్ని ఆటగాళ్ళు ఎత్తు by 1 - 50 ద్వారా క్రమబద్ధీకరించబడ్డారుప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019 »అన్ని ఆటగాళ్ళు ఎత్తు by 1 - 50 ద్వారా క్రమబద్ధీకరించబడ్డారు2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893/ 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400 401 - 450 451 - 500 501 - 550 551 - 600 సార్టింగ్ ---------------------------------------- జట్టు ద్వారా పేరు ద్వారా వయస్సు ప్రకారం ఎత్తు ద్వారా స్థానం


ప్లేయర్ జట్టు పుట్టింది ఎత్తు స్థానం
పీటర్ క్రౌచ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 01/30/1981 202 సెం.మీ. FW
డాన్ బర్న్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 05/09/1992 201 సెం.మీ. డిఎఫ్
ఫ్రేజర్ ఫోర్స్టర్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 03/17/1988 201 సెం.మీ. లేదు
అస్మిర్ బెగోవిక్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 06/20/1987 199 సెం.మీ. లేదు
జమాల్ బ్లాక్‌మన్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 10/27/1993 199 సెం.మీ. లేదు
మార్సిన్ బుస్కా చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 10/04/1999 199 సెం.మీ. లేదు
జోయెల్ కోల్మన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 09/26/1995 199 సెం.మీ. లేదు
జానిక్ వెస్టర్‌గార్డ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 08/03/1992 199 సెం.మీ. డిఎఫ్
ఆరో మురిక్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 11/07/1998 198 సెం.మీ. లేదు
నిక్ పోప్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 04/19/1992 198 సెం.మీ. లేదు
వేన్ హెన్నెస్సీ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 01/24/1987 197 సెం.మీ. లేదు
ర్యాన్ ఇన్నిస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 06/05/1995 197 సెం.మీ. డిఎఫ్
రాబర్ట్ శాంచెజ్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 11/18/1997 197 సెం.మీ. లేదు
మార్టెన్ స్టీకెలెన్‌బర్గ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 09/22/1982 197 సెం.మీ. లేదు
పీటర్ సెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 05/20/1982 196 సెం.మీ. లేదు
అంగస్ గన్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 01/22/1996 196 సెం.మీ. లేదు
జో హార్ట్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 04/19/1987 196 సెం.మీ. లేదు
సెబాస్టియన్ ప్రిడ్ల్ వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 06/21/1987 196 సెం.మీ. డిఎఫ్
విల్లీ బోలీ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 02/03/1991 195 సెం.మీ. డిఎఫ్
పాలో గజ్జనిగా టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 01/02/1992 195 సెం.మీ. లేదు
డెజన్ ఇలీవ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 02/25/1995 195 సెం.మీ. లేదు
లోరెంట్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 02/26/1985 195 సెం.మీ. FW
జోనాస్ లాస్ల్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 02/01/1989 195 సెం.మీ. లేదు
లుకాస్ పెర్రీ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 12/10/1997 195 సెం.మీ. లేదు
జోయెల్ మాటిప్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 08/08/1991 195 సెం.మీ. డిఎఫ్
జెక్ మెడ్లీ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 07/09/2000 195 సెం.మీ. డిఎఫ్
యెర్రీ మినా ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 09/23/1994 195 సెం.మీ. డిఎఫ్
సెర్గియో రికో ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 09/01/1993 195 సెం.మీ. లేదు
మార్కస్ బెట్టినెల్లి ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 05/24/1992 194 సెం.మీ. లేదు
పొంటస్ డాల్బర్గ్ వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 01/21/1999 194 సెం.మీ. లేదు
స్కాట్ అప్పుడు క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 02/14/1987 194 సెం.మీ. డిఎఫ్
ఇసా డియోప్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 01/09/1997 194 సెం.మీ. డిఎఫ్
హ్యారీ మాగైర్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 03/05/1993 194 సెం.మీ. డిఎఫ్
నెమంజా మాటిక్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 08/01/1988 194 సెం.మీ. MF
కాన్స్టాంటినోస్ మావ్రోపనోస్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 12/11/1997 194 సెం.మీ. డిఎఫ్
సీన్ మోరిసన్ కార్డిఫ్ సిటీ కార్డిఫ్ సిటీ 01/08/1991 194 సెం.మీ. డిఎఫ్
క్రిస్ స్మాలింగ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 11/22/1989 194 సెం.మీ. డిఎఫ్
మార్కో ఆర్నాటోవిక్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 04/19/1989 193 సెం.మీ. FW
ఫిలిప్ బిల్లింగ్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 06/11/1996 193 సెం.మీ. MF
అర్తుర్ బోరుక్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 02/20/1980 193 సెం.మీ. లేదు
గ్యారీ కాహిల్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 12/19/1985 193 సెం.మీ. డిఎఫ్
ఆండీ కారోల్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 01/06/1989 193 సెం.మీ. FW
షేన్ డఫీ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 01/01/1992 193 సెం.మీ. డిఎఫ్
బెన్ ఫోస్టర్ వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 04/03/1983 193 సెం.మీ. లేదు
సామ్ గల్లాఘర్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 09/15/1995 193 సెం.మీ. FW
ఆలివర్ గిరౌడ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 09/30/1986 193 సెం.మీ. FW
లీ గ్రాంట్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 01/27/1983 193 సెం.మీ. లేదు
బెన్ హామర్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 11/20/1987 193 సెం.మీ. లేదు
అండర్స్ లిండెగార్డ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 04/13/1984 193 సెం.మీ. లేదు
మార్సెలో ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 10/08/1993 193 సెం.మీ. డిఎఫ్