ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019 »అన్ని ఆటగాళ్ళు వయసు by 101 - 150 ద్వారా క్రమబద్ధీకరించబడ్డారు

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019 »అన్ని ఆటగాళ్ళు వయసు by 101 - 150 ద్వారా క్రమబద్ధీకరించబడ్డారు



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893/ 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400 401 - 450 451 - 500 501 - 550 551 - 600 సార్టింగ్ ---------------------------------------- జట్టు ద్వారా వయస్సు ద్వారా వయస్సు ద్వారా ఎత్తు ద్వారా స్థానం
ప్లేయర్ జట్టు పుట్టింది ఎత్తు స్థానం
ఆల్ఫీ జోన్స్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 10/07/1997 191 సెం.మీ. డిఎఫ్
లాయిడ్ హంఫ్రీస్ కార్డిఫ్ సిటీ కార్డిఫ్ సిటీ 10/03/1997 ??? MF
హంజా చౌదరి లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 10/01/1997 178 సెం.మీ. MF
కార్లాన్ గ్రాంట్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 09/18/1997 183 సెం.మీ. FW
డొమినిక్ సోలాంకే AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 09/14/1997 186 సెం.మీ. FW
ఐన్స్లీ మైట్లాండ్-నైల్స్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 08/29/1997 180 సెం.మీ. MF
జునిన్హో బకునా హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 08/07/1997 178 సెం.మీ. MF
డేవిడ్ బ్రూక్స్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 07/08/1997 173 సెం.మీ. MF
అడాల్బెర్టో పెనరాండా వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 05/31/1997 186 సెం.మీ. FW
జో గోమెజ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 05/23/1997 188 సెం.మీ. డిఎఫ్
మాక్స్ కిల్మాన్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 05/23/1997 192 సెం.మీ. డిఎఫ్
మాట్ బుట్చేర్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 05/14/1997 188 సెం.మీ. MF
రిచర్లిసన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 05/10/1997 184 సెం.మీ. FW
యూరి టైలేమన్స్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 05/07/1997 176 సెం.మీ. MF
కైల్ వాకర్-పీటర్స్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 04/13/1997 173 సెం.మీ. డిఎఫ్
గాబ్రియేల్ జీసస్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 04/03/1997 175 సెం.మీ. FW
జోష్ సిమ్స్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 03/28/1997 174 సెం.మీ. FW
డొమినిక్ కాల్వెర్ట్-లెవిన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 03/16/1997 187 సెం.మీ. FW
క్జాండే సిల్వా వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 03/16/1997 177 సెం.మీ. FW
జోంజో కెన్నీ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 03/15/1997 176 సెం.మీ. డిఎఫ్
రోబెన్ నెవెస్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 03/13/1997 180 సెం.మీ. MF
ఫ్రెడ్డీ వుడ్మాన్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 03/04/1997 188 సెం.మీ. లేదు
ల్యూక్ అమోస్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 02/23/1997 179 సెం.మీ. MF
ఫిలిప్ శాండ్లర్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 02/10/1997 190 సెం.మీ. డిఎఫ్
విల్ కాలర్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 02/03/1997 178 సెం.మీ. MF
లూయిస్ కుక్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 02/03/1997 175 సెం.మీ. MF
జూలియో ప్లెగుజులో ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 01/26/1997 180 సెం.మీ. డిఎఫ్
ఇసా డియోప్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 01/09/1997 194 సెం.మీ. డిఎఫ్
బెన్ చిల్వెల్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 12/21/1996 178 సెం.మీ. డిఎఫ్
జాక్ సింప్సన్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 12/18/1996 190 సెం.మీ. డిఎఫ్
విల్ఫ్రెడ్ ఎన్డిడి లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 12/16/1996 183 సెం.మీ. MF
ఒలేక్సాండర్ జిన్చెంకో మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 12/15/1996 175 సెం.మీ. డిఎఫ్
స్కాట్ మెక్‌టోమినే మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 12/08/1996 193 సెం.మీ. MF
డియోగో జోటా వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 12/04/1996 178 సెం.మీ. FW
మార్కస్ బర్న్స్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 12/01/1996 185 సెం.మీ. FW
అబ్దేల్హామిద్ సబిరి హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 11/28/1996 186 సెం.మీ. MF
జేమ్స్ మాడిసన్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 11/23/1996 175 సెం.మీ. MF
కెలేచి ఇహెనాచో లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 10/03/1996 185 సెం.మీ. FW
జారో రైడ్‌వాల్డ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 09/09/1996 182 సెం.మీ. MF
వైవ్స్ బిస్సౌమా బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 08/30/1996 182 సెం.మీ. MF
ఆడమ్ డియాఖాబా హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 07/05/1996 184 సెం.మీ. FW
డెమరై గ్రే లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 06/28/1996 183 సెం.మీ. FW
డేవిన్సన్ శాంచెజ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 06/12/1996 187 సెం.మీ. డిఎఫ్
ఫిలిప్ బిల్లింగ్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 06/11/1996 193 సెం.మీ. MF
కాగ్లార్ సయాన్సీ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 05/23/1996 187 సెం.మీ. డిఎఫ్
అలెక్స్ ఐవోబి ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 05/03/1996 183 సెం.మీ. FW
జాన్ బెడ్నారెక్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 04/12/1996 189 సెం.మీ. డిఎఫ్
డెలే అల్లి టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 04/11/1996 188 సెం.మీ. MF
ఆండ్రియాస్ క్రిస్టెన్సేన్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 04/10/1996 188 సెం.మీ. డిఎఫ్
ఎమెర్సన్ హిండ్మన్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 04/07/1996 175 సెం.మీ. MF

ఆసక్తికరమైన కథనాలు