ప్రీమియర్ లీగ్ 2017/2018 »జట్లు

ప్రీమియర్ లీగ్ 2017/2018 »జట్లు2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893/ 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889
AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [35] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [40] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [34] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [31] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [37] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [39] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [39] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [36] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [32] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [33] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [34] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [33] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [27] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [31] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [31] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ వేల్స్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [33] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [33] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [36] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [32] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [34] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ

ఆసక్తికరమైన కథనాలు