ప్రీమియర్ లీగ్ 2006-07

అన్ని మ్యాచ్‌ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్‌కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్‌తో ఆడింది. 2006-07లో ప్రతి ఫుట్‌బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్‌లు వివరించబడ్డాయి. ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 2006-07 పోస్ టీం Pld W D L GF GA GD Pts 1 మాంచెస్టర్ & hellip; 'ప్రీమియర్ లీగ్ 2006-07' చదవడం కొనసాగించండిప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు

ప్రీమియర్ లీగ్ 2006-07

అన్ని మ్యాచ్‌ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్‌కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్‌తో ఆడింది. 2006-07లో ప్రతి ఫుట్‌బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్‌లు వివరించబడ్డాయి.

ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 2006-07

పోస్ జట్టు Pld IN డి ఎల్ జిఎఫ్ GA జి.డి. Pts
1 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 38 28 5 5 83 27 56 89
రెండు చెల్సియా 38 24 పదకొండు 3 64 24 40 83
3 లివర్‌పూల్ 38 ఇరవై 8 10 57 27 30 68
4 ఆర్సెనల్ 38 19 పదకొండు 8 63 35 28 68
5 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 38 17 9 12 57 54 3 60
6 ఎవర్టన్ 38 పదిహేను 13 10 52 36 16 58
7 బోల్టన్ వాండరర్స్ 38 16 8 14 47 52 −5 56
8 పఠనం 38 16 7 పదిహేను 52 47 5 55
9 పోర్ట్స్మౌత్ 38 14 12 12 నాలుగు ఐదు 42 3 54
10 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 38 పదిహేను 7 16 52 54 −2 52
పదకొండు ఆస్టన్ విల్లా 38 పదకొండు 17 10 43 41 రెండు యాభై
12 మిడిల్స్బ్రో 38 12 10 16 44 49 −5 46
13 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 38 పదకొండు 10 17 38 47 −9 43
14 మాంచెస్టర్ నగరం 38 పదకొండు 9 18 29 44 −15 42
పదిహేను వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 38 12 5 ఇరవై ఒకటి 35 59 −24 41
16 ఫుల్హామ్ 38 8 పదిహేను పదిహేను 38 60 −22 39
17 విగాన్ అథ్లెటిక్ 38 10 8 ఇరవై 37 59 −22 38
18 షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 38 10 8 ఇరవై 32 55 −23 38
19 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 38 8 10 ఇరవై 3. 4 60 −26 3. 4
ఇరవై వాట్ఫోర్డ్ 38 5 13 ఇరవై 29 59 −30 28
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి 931 ముగింపు

ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 2006-07

హోమ్ టీమ్ / అవే టీం కాలిపోయింది AST నీలం అతను ఉన్నాడు లేదు అది ఈవ్ FUL జీవితం MNC MNU మధ్య క్రొత్తది FOR చెడు SFU వరకు WHAT WHU WIG
ఆర్సెనల్ 1-1 6-2 2-1 4-0 1-1 1-1 3-1 3-0 3-1 2-1 1-1 1-1 2-2 2-1 3-0 3-0 3-0 0-1 2-1
ఆస్టన్ విల్లా 0-1 2-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-3 0-3 1-1 2-0 0-0 2-1 3-0 1-1 2-0 1-0 1-1
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 0-2 1-2 0-1 4-1 0-2 1-1 2-0 1-0 4-2 0-1 2-1 1-3 3-0 3-3 2-1 1-1 3-1 1-2 2-1
బోల్టన్ వాండరర్స్ 3-1 2-2 1-2 1-1 0-1 1-1 2-1 2-0 0-0 0-4 0-0 2-1 3-2 1-3 1-0 2-0 1-0 4-0 0-1
చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1-2 2-1 1-0 2-0 0-1 1-1 2-2 0-3 1-0 0-3 1-3 2-0 0-1 0-0 1-1 0-2 0-0 4-0 1-0
చెల్సియా 1-1 1-1 3-0 2-2 2-1 1-1 2-2 1-0 3-0 0-0 3-0 1-0 2-1 2-2 3-0 1-0 4-0 1-0 4-0
ఎవర్టన్ 1-0 0-1 1-0 1-0 2-1 2-3 4-1 3-0 1-1 2-4 0-0 3-0 3-0 1-1 2-0 1-2 2-1 2-0 2-2
ఫుల్హామ్ 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 0-2 1-0 1-0 1-3 1-2 2-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1
లివర్‌పూల్ 4-1 3-1 1-1 3-0 2-2 2-0 0-0 4-0 1-0 0-1 2-0 2-0 0-0 2-0 4-0 3-0 2-0 2-1 2-0
మాంచెస్టర్ నగరం 1-0 0-2 0-3 0-2 0-0 0-1 2-1 3-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 2-0 0-1
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0-1 3-1 4-1 4-1 2-0 1-1 3-0 5-1 2-0 3-1 1-1 2-0 3-0 3-2 2-0 1-0 4-0 0-1 3-1
మిడిల్స్బ్రో 1-1 1-3 0-1 5-1 2-0 2-1 2-1 3-1 0-0 0-2 1-2 1-0 0-4 2-1 3-1 2-3 4-1 1-0 1-1
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0-0 3-1 0-2 1-2 0-0 0-0 1-1 1-2 2-1 0-1 2-2 0-0 1-0 3-2 0-1 3-1 2-1 2-2 2-1
పోర్ట్స్మౌత్ 0-0 2-2 3-0 0-1 0-1 0-2 2-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-0 2-1 3-1 3-1 1-1 2-1 2-0 1-0
పఠనం 0-4 2-0 1-2 1-0 2-0 0-1 0-2 1-0 1-2 1-0 1-1 3-2 1-0 0-0 3-1 3-1 0-2 6-0 3-2
షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1-0 2-2 0-0 2-2 2-1 0-2 1-1 2-0 1-1 0-1 1-2 2-1 1-2 1-1 1-2 2-1 1-0 3-0 1-2
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2-2 2-1 1-1 4-1 5-1 2-1 0-2 0-0 0-1 2-1 0-4 2-1 2-3 2-1 1-0 2-0 3-1 1-0 3-1
వాట్ఫోర్డ్ 1-2 0-0 2-1 0-1 2-2 0-1 0-3 3-3 0-3 1-1 1-2 2-0 1-1 4-2 0-0 0-1 0-0 1-1 1-1
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1-0 1-1 2-1 3-1 3-1 1-4 1-0 3-3 1-2 0-1 1-0 2-0 0-2 1-2 0-1 1-0 3-4 0-1 0-2
విగాన్ అథ్లెటిక్ 0-1 0-0 0-3 1-3 3-2 2-3 0-2 0-0 0-4 4-0 1-3 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 3-3 1-1 0-3
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం కాలిపోయింది AST నీలం అతను ఉన్నాడు లేదు అది ఈవ్ FUL జీవితం MNC MNU మధ్య క్రొత్తది FOR చెడు SFU వరకు WHAT WHU WIG

వాచ్ చెల్సియాలో ఆన్‌లైన్‌లో ఉచితంగా

ఆడిన మొత్తం ఆటలు: ఇంటి విజయాలు: 182 డ్రాలు: 98 అవే విజయాలు: 100 మొత్తం లక్ష్యాలు: 931
380 47.89% 25.79% 26.32% సగటు గోల్స్ / గేమ్: 2.45

ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 2006-07

స్థలం ప్లేయర్ క్లబ్ లక్ష్యాలు
1 డిడియర్ డ్రోగ్బా చెల్సియా ఇరవై
రెండు బెన్నీ మెక్‌కార్తీ బ్లాక్బర్న్ 18
3 క్రిస్టియానో ​​రోనాల్డో మ్యాన్ యుటిడి 17
4 వేన్న్ రూనీ మ్యాన్ యుటిడి 14
5 మార్క్ విదుక మిడిల్స్బ్రో 14
6 డారెన్ బెంట్ చార్ల్టన్ 13
7 కెవిన్ డోయల్ పఠనం 13
8 డిమిటార్ బెర్బాటోవ్ టోటెన్హామ్ 12
9 డిర్క్ కుయ్ట్ లివర్‌పూల్ 12
10 అయెగ్బెని యాకుబు మిడిల్స్బ్రో 12
పదకొండు నికోలస్ అనెల్కా బోల్టన్ పదకొండు
12 ఆండ్రూ జాన్సన్ ఎవర్టన్ పదకొండు
13 రాబీ కీనే టోటెన్హామ్ పదకొండు
14 ఫ్రాంక్ లాంపార్డ్ చెల్సియా పదకొండు
పదిహేను ఒబాఫేమి మార్టిన్స్ న్యూకాజిల్ పదకొండు
16 బాబీ జామోరా వెస్ట్ హామ్ యుటిడి పదకొండు
17 రాబిన్ వాన్ పెర్సీ ఆర్సెనల్ పదకొండు
18 జెర్మైన్ డెఫో టోటెన్హామ్ 10
19 థియరీ హెన్రీ ఆర్సెనల్ 10
ఇరవై సోదరుడు కను పోర్ట్స్మౌత్ 10
ఇరవై ఒకటి గిల్బెర్టో సిల్వా ఆర్సెనల్ 10