ప్రీమియర్ లీగ్ 2003/2004 »షెడ్యూల్

ప్రీమియర్ లీగ్ 2003/2004 షెడ్యూల్: ఇక్కడ మీరు అన్ని మ్యాచ్‌లను అవలోకనంలో కనుగొంటారు2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893/ 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889
1. రౌండ్
08/16/2003 12:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (1: 0)
12:30 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (1: 0)
15:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 5: 1 (2: 0)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 3: 2 (1: 1)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - బోల్టన్ వాండరర్స్ 4: 0 (1: 0)
08/17/2003 14:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 3 (0: 2)
14:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
16:05 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
2. రౌండ్
08/23/2003 12:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 0: 4 (0: 4)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 2: 2 (1: 0)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (2: 1)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (3: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - లీడ్స్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
08/24/2003 14:00 ఆస్టన్ విల్లా - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
16:05 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 3)
3. రౌండ్
08/25/2003 20:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 3 (1: 1)
08/26/2003 19:45 లీడ్స్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
19:45 లీసెస్టర్ సిటీ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
19:45 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - బోల్టన్ వాండరర్స్ 4: 0 (0: 0)
20:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
08/27/2003 19:45 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0 (0: 0)
20:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 0 (0: 0)
20:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (1: 0)
10/14/2003 19:45 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
10/21/2003 19:45 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 3 (2: 1)
4. రౌండ్
08/30/2003 12:30 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 1)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (3: 0)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 0: 0 (0: 0)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 2: 2 (1: 1)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - లీడ్స్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 1)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
08/31/2003 14:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
16:05 మాంచెస్టర్ నగరం - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
5. రౌండ్
09/13/2003 15:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 0 (1: 0)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (1: 1)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 4: 2 (2: 1)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2 (0: 0)
09/14/2003 14:00 మాంచెస్టర్ నగరం - ఆస్టన్ విల్లా 4: 1 (0: 1)
16:05 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
09/15/2003 20:00 లీసెస్టర్ సిటీ - లీడ్స్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
6. రౌండ్
09/20/2003 12:30 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 5 (0: 2)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 2: 1 (1: 0)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 2 (0: 0)
15:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 2 (0: 0)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (1: 0)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - బోల్టన్ వాండరర్స్ 0: 0 (0: 0)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 1: 2 (0: 2)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 2)
09/21/2003 14:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
16:05 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
7. రౌండ్
09/26/2003 20:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2 (1: 1)
09/27/2003 15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
15:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 1 (0: 1)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (1: 0)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 3)
09/28/2003 14:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 2 (2: 1)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - లీడ్స్ యునైటెడ్ 4: 0 (3: 0)
16:05 మాంచెస్టర్ నగరం - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 0 (0: 0)
8. రౌండ్
10/04/2003 12:30 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (0: 0)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
15:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 2: 1 (2: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 3: 0 (1: 0)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1: 2 (1: 0)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
10/05/2003 14:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
16:05 ఆస్టన్ విల్లా - బోల్టన్ వాండరర్స్ 1: 1 (0: 1)
9. రౌండ్
10/18/2003 12:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
15:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 0 (0: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - బోల్టన్ వాండరర్స్ 6: 2 (1: 1)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
10/19/2003 12:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0 (0: 0)
14:00 లీసెస్టర్ సిటీ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (1: 0)
16:05 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
10/20/2003 20:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 0: 1 (0: 1)
10. రౌండ్
10/25/2003 12:30 బోల్టన్ వాండరర్స్ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 1 (0: 1)
12:30 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - లీడ్స్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 3 (0: 3)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 2: 0 (0: 0)
10/26/2003 14:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
16:05 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
11. రౌండ్
11/01/2003 15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - బోల్టన్ వాండరర్స్ 0: 1 (0: 0)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
15:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 4 (0: 3)
15:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 0 (0: 0)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (1: 1)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
11/02/2003 14:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 1)
16:05 లీసెస్టర్ సిటీ - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 2: 0 (0: 0)
11/03/2003 20:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1: 2 (0: 1)
12. రౌండ్
11/08/2003 12:30 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
15:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (0: 1)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 1)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - లీడ్స్ యునైటెడ్ 6: 1 (2: 1)
11/09/2003 13:45 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 3 (0: 1)
16:05 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 0 (3: 0)
11/10/2003 20:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 0)
13. రౌండ్
11/22/2003 12:30 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 2: 1 (2: 0)
15:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 0 (2: 0)
15:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - బోల్టన్ వాండరర్స్ 0: 2 (0: 2)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1: 1 (1: 0)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (0: 0)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
11/23/2003 16:05 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 1 (0: 0)
11/24/2003 20:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
14. రౌండ్
11/29/2003 12:30 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (0: 0)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - లీడ్స్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 2 (0: 1)
11/30/2003 14:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 3: 1 (1: 1)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
16:05 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
15. రౌండ్
12/06/2003 12:30 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
15:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 0: 4 (0: 0)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 5: 2 (1: 1)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - బోల్టన్ వాండరర్స్ 2: 1 (0: 0)
15:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 4: 0 (2: 0)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
12/07/2003 14:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
16:05 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 3: 2 (2: 0)
16. రౌండ్
12/13/2003 12:00 లీసెస్టర్ సిటీ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 2 (0: 1)
12:30 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 1 (2: 0)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 2)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - బోల్టన్ వాండరర్స్ 1: 2 (1: 1)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 0: 0 (0: 0)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 4: 0 (1: 0)
12/14/2003 12:00 ఆస్టన్ విల్లా - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 2 (2: 1)
14:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 1: 0 (1: 0)
16:05 లీడ్స్ యునైటెడ్ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (2: 0)
17. రౌండ్
12/20/2003 15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 2 (0: 0)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 2 (1: 1)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
12/21/2003 12:30 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
16:05 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
12/22/2003 20:00 మాంచెస్టర్ నగరం - లీడ్స్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
01/21/2004 19:45 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
03/03/2004 19:45 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 3: 1 (1: 0)
18. రౌండ్
12/26/2003 12:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 0 (2: 0)
12:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
12:30 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 4: 2 (2: 1)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (0: 0)
15:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 1)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 1)
15:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 0 (0: 0)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బోల్టన్ వాండరర్స్ 3: 1 (1: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (2: 1)
19. రౌండ్
12/28/2003 12:30 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
14:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 0: 1 (0: 0)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - లీడ్స్ యునైటెడ్ 3: 1 (1: 1)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2 (1: 1)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 0)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 0: 1 (0: 0)
16:05 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
12/29/2003 20:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
20. రౌండ్
01/06/2004 20:00 ఆస్టన్ విల్లా - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
01/07/2004 19:45 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 4: 1 (3: 0)
19:45 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 2: 2 (0: 1)
19:45 మాంచెస్టర్ నగరం - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1: 1 (1: 0)
19:45 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
19:45 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - లీడ్స్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
19:45 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
20:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
20:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
20:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 2)
21. రౌండ్
01/10/2004 15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (1: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 0 (1: 0)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - బోల్టన్ వాండరర్స్ 3: 4 (3: 2)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (1: 2)
15:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 4: 1 (2: 0)
15:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
15:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 0)
01/11/2004 14:00 లీసెస్టర్ సిటీ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 2)
16:05 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
22. రౌండ్
01/17/2004 12:30 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 0: 1 (0: 1)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - లీడ్స్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 0)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 3 (1: 0)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 1: 1 (0: 0)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
01/18/2004 14:00 ఆస్టన్ విల్లా - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
16:05 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
01/19/2004 20:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 0)
23. రౌండ్
01/31/2004 12:30 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (2: 1)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 5 (0: 0)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 0 (0: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - బోల్టన్ వాండరర్స్ 1: 2 (1: 1)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
15:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 0)
15:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (1: 1)
02/01/2004 14:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 2)
16:05 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
24. రౌండ్
02/07/2004 15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 4: 3 (2: 1)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 0: 1 (0: 1)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - లీడ్స్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (2: 0)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 0)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 4 (0: 3)
02/08/2004 14:00 మాంచెస్టర్ నగరం - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
16:05 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1: 0 (1: 0)
25. రౌండ్
02/10/2004 19:45 లీడ్స్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 4: 1 (2: 1)
19:45 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
20:00 లీసెస్టర్ సిటీ - బోల్టన్ వాండరర్స్ 1: 1 (1: 1)
02/11/2004 19:45 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2 (1: 2)
19:45 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
20:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
20:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 0)
20:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 2: 3 (1: 2)
20:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
20:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 4 (0: 3)
26. రౌండ్
02/21/2004 12:30 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 2)
12:30 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - లీడ్స్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 3: 2 (2: 0)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (0: 2)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (1: 2)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 2: 1 (0: 1)
02/22/2004 12:00 ఆస్టన్ విల్లా - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 2: 2 (1: 0)
16:05 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - లీసెస్టర్ సిటీ 4: 4 (3: 1)
03/17/2004 20:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
27. రౌండ్
02/28/2004 15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - ఆస్టన్ విల్లా 2: 0 (0: 0)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 0 (0: 0)
15:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 2: 1 (2: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
02/29/2004 12:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (2: 2)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
03/06/2004 15:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - బోల్టన్ వాండరర్స్ 2: 0 (1: 0)
03/09/2004 20:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (0: 0)
28. రౌండ్
03/13/2004 12:30 బోల్టన్ వాండరర్స్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - లీడ్స్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
15:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - లీసెస్టర్ సిటీ 0: 1 (0: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
03/14/2004 12:30 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - ఆస్టన్ విల్లా 0: 4 (0: 3)
14:00 మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 4: 1 (2: 1)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
16:05 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
29. రౌండ్
03/20/2004 15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 5: 3 (4: 2)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (0: 0)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 0: 2 (0: 2)
15:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - బోల్టన్ వాండరర్స్ 2: 1 (2: 1)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (2: 1)
15:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 0 (1: 0)
17:30 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 3: 1 (2: 0)
03/21/2004 16:05 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
03/22/2004 20:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (1: 1)
30. రౌండ్
03/27/2004 12:30 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - లీడ్స్ యునైటెడ్ 4: 1 (1: 1)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2 (1: 1)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 5: 2 (1: 1)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 1)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (0: 0)
03/28/2004 14:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
16:05 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
31. రౌండ్
04/03/2004 15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 4 (0: 1)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - బోల్టన్ వాండరర్స్ 2: 0 (1: 0)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (2: 1)
04/04/2004 14:00 ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 4: 0 (3: 0)
04/05/2004 20:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - లీసెస్టర్ సిటీ 3: 2 (2: 0)
04/20/2004 20:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 2: 0 (1: 0)
05/04/2004 20:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
32. రౌండ్
04/09/2004 12:30 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 2 (1: 2)
20:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 1 (3: 0)
04/10/2004 15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - ఆస్టన్ విల్లా 2: 2 (0: 1)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 3: 3 (2: 2)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - లీడ్స్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
15:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 0)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
05/12/2004 19:45 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 3 (2: 2)
33. రౌండ్
04/11/2004 16:05 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
04/12/2004 15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 0)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 3: 1 (1: 0)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - బోల్టన్ వాండరర్స్ 1: 2 (1: 1)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 0: 1 (0: 0)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 2 (1: 1)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
20:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 3: 4 (2: 1)
04/13/2004 19:45 లీడ్స్ యునైటెడ్ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
20:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (0: 0)
34. రౌండ్
04/16/2004 20:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీడ్స్ యునైటెడ్ 5: 0 (3: 0)
04/17/2004 12:30 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 1 (0: 0)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 0 (1: 0)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 1)
04/18/2004 14:00 ఆస్టన్ విల్లా - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
35. రౌండ్
04/24/2004 15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - ఆస్టన్ విల్లా 1: 2 (1: 1)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 0: 1 (0: 0)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - బోల్టన్ వాండరర్స్ 1: 2 (1: 0)
15:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 2: 0 (1: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
04/25/2004 11:30 లీడ్స్ యునైటెడ్ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
12:00 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 2: 2 (2: 1)
14:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
16:05 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 2)
36. రౌండ్
05/01/2004 12:30 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 2 (0: 1)
15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 4: 0 (0: 0)
05/02/2004 14:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - లీడ్స్ యునైటెడ్ 4: 1 (0: 1)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (1: 0)
16:05 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
37. రౌండ్
05/08/2004 12:30 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
15:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (1: 1)
15:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 1: 0 (1: 0)
15:00 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - బోల్టన్ వాండరర్స్ 1: 2 (0: 1)
15:00 లీడ్స్ యునైటెడ్ - చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 3: 3 (2: 1)
15:00 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 1)
15:00 లీసెస్టర్ సిటీ - పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 0)
17:35 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 1)
05/09/2004 15:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 1 (1: 0)
16:05 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
38. రౌండ్
05/15/2004 15:00 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 1: 1 (1: 0)
15:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 2 (0: 1)
15:00 మాంచెస్టర్ నగరం - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 5: 1 (3: 0)
15:00 బోల్టన్ వాండరర్స్ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
15:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - లీడ్స్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
15:00 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (0: 1)
15:00 ఆస్టన్ విల్లా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 2)
15:00 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. - మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 5: 1 (3: 1)
15:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 1)
15:00 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)