ప్రీమియర్ లీగ్ + 1. డివిజన్ »ఆల్ టైమ్ స్కోరర్లు (సొంత గోల్స్)» ర్యాంక్ 1 - 50ప్రీమియర్ లీగ్ + 1. డివిజన్ »ఆల్ టైమ్ స్కోరర్లు (సొంత గోల్స్)» ర్యాంక్ 1 - 50»ప్రీమియర్ లీగ్ + 1. డివిజన్ ప్రీమియర్ లీగ్ మాత్రమే


ర్యాంక్ 1 - 50 ర్యాంక్ 51 - 100 ర్యాంక్ 101 - 150 ర్యాంక్ 151 - 200 ర్యాంక్ 201 - 250 ర్యాంక్ 251 - 300 ర్యాంక్ 301 - 350 ర్యాంక్ 351 - 400 ర్యాంక్ 401 - 450 ర్యాంక్ 451 - 500 ర్యాంక్ 501 - 550 ర్యాంక్ 551 - 600 ర్యాంక్ 601 - 650 ర్యాంక్ 651 - 700 ర్యాంక్ 701 - 750 ర్యాంక్ 751 - 800 ర్యాంక్ 801 - 850 ర్యాంక్ 851 - 900 ర్యాంక్ 901 - 950 ర్యాంక్ 951 - 1000 ర్యాంక్ 1001 - 1050 ర్యాంక్ 1051 - 1100 ర్యాంక్ 1101 - 1150 ర్యాంక్ 1151 - 1200 ర్యాంక్ 1201 - 1250 ర్యాంక్ 1251 - 1300 ర్యాంక్ 1301 - 1350 ర్యాంక్ 1351 - 1400 ఫిల్టర్ లేదు ---------------------------------------- అక్రింగ్టన్ FC AFC బౌర్న్‌మౌత్ ఆర్సెనల్ FC ఆస్టన్ విల్లా బార్న్స్లీ ఎఫ్‌సి బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ బ్లాక్‌బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్‌పూల్ ఎఫ్‌సి బోల్టన్ వాండరర్స్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ పార్క్ అవెన్యూ బ్రెంట్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రిస్టల్ సిటీ బర్న్‌లీ ఎఫ్‌సి బరీ ఎఫ్‌సి కార్డిఫ్ సిటీ కార్లిస్లే యునైటెడ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చెల్సియా ఎఫ్‌సి కోవెంట్రీ సిటీ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హల్ సిటీ ఇప్స్‌విచ్ టౌన్ లీడ్స్ యునైటెడ్ లీసెస్టర్ సిటీ లేటన్ ఓరియంట్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లూటన్ టౌన్ మాంచెస్టర్ సిటీ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిల్వాల్ ఎఫ్‌సి మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్విచ్ సిటీ నాటింగ్‌హామ్ ఫారెస్ట్ నోట్స్ కౌంటీ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ యునైటెడ్ పోర్ట్‌మౌత్ క్యూ పఠనం ఎఫ్‌సి షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ బుధవారం సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి స్టోక్ సిటీ సుందర్‌ల్యాండ్ ఎఎఫ్‌సి స్వాన్సీ సిటీ స్విండన్ టౌన్ టోటెన్‌హామ్ హాట్‌స్పర్ వాట్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి వెస్ట్ బ్రోమ్‌విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్


# ప్లేయర్ జట్టు (లు) సొంత లక్ష్యం
1 రిచర్డ్ డున్నే ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్
మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
10
రెండు డేవ్ ఈవింగ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
9
3 జామీ కారఘర్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
7
జాట్ గుర్రం బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్
ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి.
ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
7
మాట్ వుడ్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
7
6 వెస్ బ్రౌన్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
6
మైక్ ఇంగ్లాండ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
6
రియో ఫెర్డినాండ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్
6
ఫిల్ జాగిల్కా * ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్
6
గారెత్ మక్ఆలే వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్
6
డెరెక్ మౌంట్ఫీల్డ్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
6
క్రిస్ నికోల్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి.
ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
6
ర్యాన్ షాక్రోస్ * స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ
6
మార్టిన్ Škrtel లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
6
పదిహేను హెన్నింగ్ బెర్గ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
5
స్కాట్ అప్పుడు * బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్
బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ
5
మైక్ డోయల్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ
5
లూయిస్ డంక్ * బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్
5
జానీ ఎవాన్స్ * మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ
వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్
5
టెర్రీ ఫెన్విక్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్
క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్
5
స్టాన్ జోన్స్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్
5
బాబ్ మెకిన్లే నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్
5
కెన్ మెక్‌నాట్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్
5
గ్యారీ పాలిస్టర్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి
5
ఫ్రాంక్ సింక్లైర్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ
5
డెనిస్ స్మిత్ స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ
5
నోబీ స్టైల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
5
డేవ్ వాట్సన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
నార్విచ్ సిటీ నార్విచ్ సిటీ
5
మార్క్ రైట్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ
సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి.
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
5
టామీ రైట్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
5
31 పీటర్ బేకర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్
4
ఫిల్ బార్డ్స్లీ * సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి.
4
రే బార్లో వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్
4
జార్జ్ బెర్రీ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్
స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ
4
టైటస్ బ్రాంబుల్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్
సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్
విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్
4
స్టాన్ చార్ల్టన్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
లేటన్ ఓరియంట్ లేటన్ ఓరియంట్
4
జోడి క్రాడాక్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్
4
థామస్ కమ్మింగ్స్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి.
4
రే డేనియల్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
4
రే ఎవాన్స్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్
స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ
4
ఫెడెరికో ఫెర్నాండెజ్ * న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్
స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ
4
రాయ్ గ్రాట్రిక్స్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి.
4
పాల్ హార్ట్ లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్
షెఫీల్డ్ బుధవారం షెఫీల్డ్ బుధవారం
4
జాక్ హెడ్లీ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC
4
జోస్ హూయివెల్డ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి.
4
హర్మన్ హ్రీయార్సన్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్
ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్
పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి.
క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్
మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్
4
హ్యారీ హబ్బిక్ బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్
4
ఎమ్లిన్ హ్యూస్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్
బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి.
4
నార్మన్ హంటర్ లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్
బ్రిస్టల్ సిటీ బ్రిస్టల్ సిటీ
4
మార్క్ జోన్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
4
* యాక్టివ్ ప్లేయర్