పోర్చుగల్ »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్

పోర్చుగల్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ A 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 నేషన్స్ లీగ్ A 2018/2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2018 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2017 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2017 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 ఫ్రాంక్‌రిచ్ ఫ్రెండ్లీలో యూరో 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ ఫ్రెండ్లీ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2010/2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008/2009 యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 యూరో 2004 పోర్చుగల్ ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీ 2002 ఫ్రెండ్లీ 2001 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2000/2001 యూరో 2000 హాలండ్ / బెల్జియం ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1996/1997 యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1988/1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1984/1985 యూరో 1984 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ 1984 యూరో 1983 క్వాలిఫైయర్స్ ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1980/1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1978/1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1976/1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1974/1975 ఫ్రెండ్లీస్ 1974 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/19 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1970/1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1968/1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1966/1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్లీ 1966 ఫ్రెండ్లీ 1965 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1964/1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1960/19 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1958/1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1956/1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1953/1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1941 ఫ్రెండ్స్ 194 డబ్ల్యుసి 1949 ఫ్రెండ్స్ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1945 ఫ్రెండ్లీ 1942 ఫ్రెండ్స్ 1940 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1938 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1937/1938 ఫ్రెండ్స్ 1937 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1935 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1933/1934 ఫ్రెండ్స్ 1933 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 192 ఫ్రెండ్స్ 192 ఫ్రెండ్స్ endlies 1926 ఫ్రెండ్స్ 1925 ఫ్రెండ్లీ 1923 ఫ్రెండ్లీ 1922 ఫ్రెండ్లీ 1921 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 2000/2001 WCQ యూరప్ 1996/1997 WCQ యూరప్ 1992/1993 WCQ యూరప్ 1988/1989 WCQ యూరప్ 1984/1985 WCQ యూరప్ 1980/1981 WCQ యూరప్ 1976/1977 WCQ యూరప్ 1972/1973 WCQ యూరప్ 1968/1969 WCQ యూరప్ 1964/1965 WCQ యూరప్ 1960/1961 WCQ యూరప్ 1956/1957 WCQ యూరప్ 1953/1954 WCQ యూరప్ 1949/1950 WCQ యూరప్ 1937/1938 WCQ యూరప్ 1933/1934 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2013 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2009 ఒలింపిక్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్లీ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్లీ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1955 1951 ఫ్రెండ్లీ 1950 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్లీ 1948 ఫ్రెండ్లీ 1946 ఫ్రెండ్లీ 1945 ఫ్రెండ్లీ 1942 ఫ్రెండ్లీ 1941 ఫ్రెండ్లీ 1940 ఫ్రెండ్లీ 1939 ఫ్రెండ్లీ 1938 ఫ్రెండ్లీ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1937 ఫ్ర. iendlies 1936 ఫ్రెండ్స్ 1935 ఫ్రెండ్లీ 1933 ఫ్రెండ్లీ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్లీ 1928 ఫ్రెండ్లీ 1927 ఫ్రెండ్లీ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1925 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్లీ 1922 ఫ్రెండ్లీ 1921 కాన్ఫెడ్ కప్ 2017 రష్యా యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ 2008 యూరోలాండ్ 2000 హాలండ్ / బెల్జియం యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ యూరో 1984 ఫ్రాన్స్ యూరో క్వాలిఫ్. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2014/2015 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2006/2007 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1994/1995 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1982/1983 యూరో క్వాలిఫ్. 1978/1979 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1970/1971 యూరో క్వాలిఫ్. 1966/1967 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 యూరో క్వాలిఫ్. 1958/1959 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
22 ఉంటుంది సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 05/01/1982
1 ఎడ్వర్డ్ స్పోర్టింగ్ బ్రాగా 09/19/1982
12 రూయి ​​పాట్రిసియో స్పోర్టింగ్ సిపి 02/15/1988
రక్షించండి
19 ఆండ్రే అల్మెయిడా ఎస్ఎల్ బెంఫికా 09/10/1990
రెండు బ్రూనో అల్వెస్ ఫెనర్బాస్ 11/27/1981
5 ఫెబియో కోయెంట్రియో రియల్ మాడ్రిడ్ 03/11/1988
ఇరవై ఒకటి జోనో పెరీరా వాలెన్సియా సిఎఫ్ 02/25/1984
14 నెట్ జెనిట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ 05/26/1988
3 పేపే రియల్ మాడ్రిడ్ 02/26/1983
13 రికార్డో కోస్టా వాలెన్సియా సిఎఫ్ 05/16/1981
10 వియరిన్హా VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 01/24/1986
మిడ్‌ఫీల్డర్
8 జోనో మౌటిన్హో AS మొనాకో 09/08/1986
4 మిగ్యుల్ వెలోసో డైనమో కీవ్ 05/11/1986
16 రౌల్ మీరెల్స్ ఫెనర్బాస్ 03/17/1983
ఇరవై రోబెన్ అమోరిమ్ ఎస్ఎల్ బెంఫికా 01/27/1985
6 విలియం కార్వాల్హో స్పోర్టింగ్ సిపి 04/07/1992
ముందుకు
7 క్రిస్టియానో ​​రోనాల్డో రియల్ మాడ్రిడ్ 02/05/1985
పదకొండు Éder స్పోర్టింగ్ బ్రాగా 12/22/1987
2. 3 హోల్డర్ పోస్టిగా లాజియో రోమ్ 08/02/1982
9 హ్యూగో అల్మెయిడా బెసిక్తాస్ 05/23/1984
17 నాని మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 11/17/1986
పదిహేను రాఫా సిల్వా స్పోర్టింగ్ బ్రాగా 05/17/1993
18 వారెలా FC పోర్టో 02/02/1985
నిర్వాహకుడు
పాలో బెంటో 06/20/1969
గాడిద. నిర్వాహకుడు
లియోనెల్ పోంటెస్ 07/09/1972
గోల్ కీపర్-కోచ్
రికార్డో పెరెస్ 05/09/1974