పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్సి »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2019/2020

పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్సి »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2019/20202020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 07/10/2019 ఐదు గంటలకు TO యుసి డబ్లిన్ యుసి డబ్లిన్ 11: 0 (5: 0)
వారం 07/13/2019 15:00 TO హవంత్ & వాటర్లూవిల్లే హవంత్ & వాటర్లూవిల్లే 2: 1
వారం 07/20/2019 15:00 TO స్టీవనేజ్ ఎఫ్.సి. స్టీవనేజ్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
వారం 07/23/2019 19:30 TO ఆల్డర్‌షాట్ టౌన్ ఆల్డర్‌షాట్ టౌన్ 0: 4
వారం 07/27/2019 15:00 TO క్రాలీ టౌన్ క్రాలీ టౌన్ 2: 1 (1: 0)
వారం 07/30/2019 19:45 TO వోకింగ్ ఎఫ్.సి. వోకింగ్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (3: 1)
FA కప్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 11/11/2019 20:40 TO హారోగేట్ టౌన్ హారోగేట్ టౌన్ 2: 1 (2: 1)
2. రౌండ్ 11/30/2019 15:00 హెచ్ ఆల్ట్రిన్చమ్ ఎఫ్.సి. ఆల్ట్రిన్చమ్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
3. రౌండ్ 01/04/2020 17:31 TO ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 2: 1 (0: 0)
4. రౌండ్ 01/25/2020 15:00 హెచ్ బార్న్స్లీ ఎఫ్.సి. బార్న్స్లీ ఎఫ్.సి. 4: 2 (2: 0)
16 వ రౌండ్ 03/02/2020 19:45 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
లీగ్ కప్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/06/2019 19:45 హెచ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
2. రౌండ్ 08/28/2019 19:45 TO క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 2: 0 (0: 0)
3. రౌండ్ 09/24/2019 19:45 హెచ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 2)
లీగ్ వన్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 03/08/2019 15:00 TO ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 0: 1 (0: 0)
2. రౌండ్ 08/10/2019 15:00 హెచ్ ట్రాన్మెర్ రోవర్స్ ట్రాన్మెర్ రోవర్స్ 2: 0 (1: 0)
3. రౌండ్ 08/17/2019 12:30 TO సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 2 (1: 2)
4. రౌండ్ 08/20/2019 19:45 హెచ్ కోవెంట్రీ సిటీ కోవెంట్రీ సిటీ 3: 3 (2: 1)
6. రౌండ్ 08/31/2019 15:00 TO బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
9. రౌండ్ 09/17/2019 19:45 హెచ్ బర్టన్ అల్బియాన్ బర్టన్ అల్బియాన్ 2: 2 (1: 2)
10. రౌండ్ 09/21/2019 15:00 TO వైకోంబే వాండరర్స్ వైకోంబే వాండరర్స్ 0: 1 (0: 0)
11. రౌండ్ 09/28/2019 15:00 హెచ్ బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (0: 0)
12. రౌండ్ 10/05/2019 15:00 TO డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 2: 1 (0: 0)
13. రౌండ్ 10/12/2019 15:00 హెచ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
14. రౌండ్ 10/19/2019 15:00 TO AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 0: 1 (0: 0)
15. రౌండ్ 10/22/2019 19:45 హెచ్ లింకన్ సిటీ లింకన్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
16. రౌండ్ 10/26/2019 15:00 TO బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 2: 2 (1: 0)
17. రౌండ్ 11/02/2019 15:00 హెచ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
7. రౌండ్ 11/05/2019 19:45 హెచ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 4: 1 (1: 0)
19. రౌండ్ 11/23/2019 15:00 TO రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 3: 0 (1: 0)
5. రౌండ్ 11/26/2019 19:45 హెచ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (2: 1)
20. రౌండ్ 12/07/2019 15:00 హెచ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
21. రౌండ్ 12/14/2019 15:00 TO అక్రింగ్టన్ స్టాన్లీ అక్రింగ్టన్ స్టాన్లీ 1: 4 (1: 1)
22. రౌండ్ 12/21/2019 15:00 హెచ్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ 1: 0 (0: 0)
23. రౌండ్ 12/26/2019 15:00 హెచ్ వైకోంబే వాండరర్స్ వైకోంబే వాండరర్స్ 2: 0 (0: 0)
24. రౌండ్ 12/29/2019 15:00 TO మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 1: 3 (0: 2)
25. రౌండ్ 01/01/2020 15:00 TO గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
27. రౌండ్ 01/11/2020 15:00 హెచ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 2: 1 (1: 0)
28. రౌండ్ 01/18/2020 15:00 TO బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ 1: 0 (1: 0)
30. రౌండ్ 01/28/2020 19:45 TO లింకన్ సిటీ లింకన్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
31. రౌండ్ 02/01/2020 15:00 హెచ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 0 (1: 0)
32. రౌండ్ 02/08/2020 15:00 TO ట్రాన్మెర్ రోవర్స్ ట్రాన్మెర్ రోవర్స్ 2: 0 (1: 0)
33. రౌండ్ 02/11/2020 19:45 TO కోవెంట్రీ సిటీ కోవెంట్రీ సిటీ 0: 1 (0: 0)
34. రౌండ్ 02/15/2020 15:00 హెచ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 2: 0 (0: 0)
35. రౌండ్ 02/22/2020 15:00 TO ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 0: 1 (0: 1)
29. రౌండ్ 02/25/2020 19:45 హెచ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 3: 1 (1: 1)
36. రౌండ్ 02/28/2020 19:45 హెచ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 3: 0 (1: 0)
37. రౌండ్ 03/07/2020 15:00 TO పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 0: 2 (0: 1)
18. రౌండ్ 03/10/2020 19:45 హెచ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 2: 2 (1: 1)
38. రౌండ్ 03/14/2020 హెచ్ అక్రింగ్టన్ స్టాన్లీ అక్రింగ్టన్ స్టాన్లీ dnp
26. రౌండ్ 03/17/2020 హెచ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ dnp
39. రౌండ్ 03/21/2020 TO ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ dnp
40. రౌండ్ 03/28/2020 TO ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ dnp
42. రౌండ్ 04/10/2020 TO రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ dnp
43. రౌండ్ 04/13/2020 హెచ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. dnp
44. రౌండ్ 04/18/2020 TO సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ dnp
41. రౌండ్ 04/21/2020 హెచ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ dnp
46. ​​రౌండ్ 05/03/2020 TO బర్టన్ అల్బియాన్ బర్టన్ అల్బియాన్ dnp
EF.L ట్రోఫీ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ బి 09/03/2019 19:45 హెచ్ క్రాలీ టౌన్ క్రాలీ టౌన్ 1: 0 (0: 0)
గ్రూప్ బి 09/14/2019 12:30 హెచ్ నార్విచ్ సిటీ U23 నార్విచ్ సిటీ U23 3: 1 (2: 0)
గ్రూప్ బి 10/08/2019 19:30 TO ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 5: 4 (1: 1, 2: 2) pso
2. రౌండ్ 12/03/2019 19:45 హెచ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 2: 1 (1: 1)
16 వ రౌండ్ 01/07/2020 19:45 TO వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 01/21/2020 19:45 హెచ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
సెమీ-ఫైనల్స్ 02/18/2020 19:45 హెచ్ ఎక్సెటర్ సిటీ ఎక్సెటర్ సిటీ 3: 2 (0: 0)
చివరి 03/13/2021 15:00 ఎన్ సాల్ఫోర్డ్ సిటీ సాల్ఫోర్డ్ సిటీ -: -