పిక్

గెరార్డ్ పిక్యూ ఐ బెర్నాబౌ - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, రియల్ జరాగోజా, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బిఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్
రక్షించండి
07/2008 - 06/2024
# 3
07/2007 - 06/2008 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ రక్షించండి
07/2006 - 06/2007 రియల్ జరాగోజా రియల్ జరాగోజా రక్షించండి
07/2004 - 06/2006 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ రక్షించండి
07/2003 - 06/2004 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 5 0 4 1 1 రెండు 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 119 పదిహేను 116 3 16 26 1 1 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 12 0 6 6 1 0 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 0 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 4 0 రెండు రెండు 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 379 30 362 17 37 98 4 3 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 68 8 66 రెండు 7 12 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ పదిహేను 1 14 1 రెండు 6 0 1 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 609 54 576 33 64 145 5 5 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 12 0 12 0 0 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 19 3 18 1 రెండు 3 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 38 1 33 5 14 రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 8 0 8 0 0 5 0 1 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 10 1 10 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA పదిహేను 0 పదిహేను 0 1 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 102 5 96 6 17 14 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 12 1 12 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 12 1 12 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 5 1 5 0 1 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 5 1 5 0 1 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 4 రెండు 4 0 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 5 రెండు 5 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు