పెరూ »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా

పెరూ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యాస్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- . చిలీలో 2015-2017 కోపా అమెరికా 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2011-2013 కోపా అమెరికా 2011 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2008/2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 కోపా అమెరికా 2007 వెనిజులా ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2004/2005 కోపా అమెరికా 2004 పెరూ ఫ్రెండ్లీస్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 కోపా అమెరికా 2001 కొలంబియా డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2000/2001 గోల్డ్ కప్ 2000 యుఎస్ఎ కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 కోపా అమెరికా 1997 బొలీవియా ఫ్రెండ్లీస్ 1997 కోలీ అమెరికా 1995 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1993 ఈక్వెడార్ కోపా అమెరికా 1991 చిలీ కోపా అమెరికా 1989 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీస్ 1989 కోపా అమెరికా 1987 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీస్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 కోపా అమెరికా 1983 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్లీ 1982 కోపా అమెరికా 1979 ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 1978 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1977 కోపా అమెరికా 1975 ఫ్రెండ్స్ 1972 ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1966 కోపా అమెరికా 1963 బొలీవియా కోపా అమెరికా 1959-I అర్జెంటీనా ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1936 ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే WCQ సౌత్ యామ్ 2020-2021 WCQ సౌత్ యామ్ 2015-2017 WCQ సౌత్ యామ్ 2011- . ప్లే-ఆఫ్ 2017 ఒలింపిక్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 199 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్లీ 1987 ఫ్రెండ్లీ 1986 ఫ్రెండ్లీ 1985 ఫ్రెండ్లీ 1983 ఫ్రెండ్లీ 1982 ఫ్రెండ్లీ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ చిలీలో 2016 యుఎస్ఎ కోపా అమెరికా 2015 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 2007 వెనిజులా కోపా అమెరికా 2004 పెరూ కోపా అమెరికా 2001 కొలంబియా కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే కోపా అమెరికా 1997 బొలీవియా కోపా అమెరికా 1995 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1993 కోకా అమెరికా అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1983 కోపా అమెరికా 1979 కోపా అమెరికా 1975 కోపా అమెరికా 1963 బొలీవియా కోపా అమెరికా 1959-నేను అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1957 పెరూ కోపా అమెరికా 1956 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1955 చిలీ కోపా అమెరికా 1953 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1949 1949 pa అమెరికా 1941 చిలీ కోపా అమెరికా 1939 పెరూ కోపా అమెరికా 1937 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1935 పెరూ కోపా అమెరికా 1929 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1927 పెరూ గోల్డ్ కప్ 2000 USA
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
12 కార్లోస్ కోసెడా సిడి వెరాక్రజ్ 09/27/1991
ఇరవై ఒకటి జోస్ కార్వాల్లో సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం 03/16/1986
1 పెడ్రో గ్యాలెస్ సిడి వెరాక్రజ్ 02/23/1990
రక్షించండి
5 మిగ్యుల్ అరౌజో లిమా అలయన్స్ 10/24/1994
3 ఆల్డో కోర్జో స్పోర్ట్స్ విశ్వవిద్యాలయం 05/20/1989
22 నిల్సన్ లయోలా FBC మెల్గార్ 10/26/1994
పదిహేను క్రిస్టియన్ రామోస్ సిడి వెరాక్రజ్ 11/04/1988
రెండు అల్బెర్టో రోడ్రిగెజ్ అట్లాటికో జూనియర్ 03/31/1984
4 అండర్సన్ శాంటామారియా ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి 01/10/1992
6 మిగ్యుల్ ట్రాకో ఫ్లేమెంగో ఆర్జే 08/25/1992
మిడ్‌ఫీల్డర్
17 లూయిస్ అడ్వాన్కులా తోడేళ్ళు BUAP 03/02/1990
2. 3 పెడ్రో అక్వినో తోడేళ్ళు BUAP 04/13/1995
18 ఆండ్రే కారిల్లో వాట్ఫోర్డ్ FC 06/14/1991
16 వైల్డర్ కార్టజేనా సిడి వెరాక్రజ్ 09/23/1994
8 క్రిస్టియన్ క్యూవా సావో పాలో ఎఫ్.సి. 11/23/1991
13 రెనాటో టాపియా ఫెయినూర్డ్ 07/28/1995
19 యోషిమార్ యోటాన్ ఓర్లాండో సిటీ 04/07/1990
ముందుకు
10 జెఫెర్సన్ ఫర్ఫాన్ లోకోమోటివ్ మాస్కో 10/26/1984
ఇరవై ఎడిసన్ ఫ్లోర్స్ ఆల్బోర్గ్ BK 05/14/1994
9 పాలో గెరెరో ఫ్లేమెంగో ఆర్జే 01/01/1984
7 పాలో హర్టాడో విటేరియా గుయిమారీస్ 07/27/1990
14 ఆండీ పోలో పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ 09/29/1994
పదకొండు రౌల్ రుయిడాజ్ మొనార్కాస్ మోరెలియా 07/25/1990
నిర్వాహకుడు
రికార్డో గారెకా 02/10/1958