పాట్రిస్ ఎవ్రాపాట్రిస్ లాటిర్ ఎవ్రా - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్, ఒలింపిక్ మార్సెయిల్, జువెంటస్, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, ఎఎస్ మొనాకో, ఓజిసి నైస్, ఎసి మోన్జా, మార్సాలా

02/2018 - 06/2018 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ రక్షించండి
01/2017 - 11/2017 ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ రక్షించండి
07/2014 - 01/2017 జువెంటస్ జువెంటస్ రక్షించండి
01/2006 - 07/2014 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ రక్షించండి
07/2002 - 01/2006 AS మొనాకో AS మొనాకో రక్షించండి
07/2000 - 06/2002 OGC బాగుంది OGC బాగుంది రక్షించండి
07/1999 - 06/2000 ఎసి మోన్జా ఎసి మోన్జా రక్షించండి
07/1998 - 06/1999 మార్సాలా మార్సాలా రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 108 రెండు 100 8 పదిహేను ఇరవై ఒకటి 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 3 0 3 0 0 1 1 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 9 0 9 0 3 1 0 1 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 3 0 3 0 1 రెండు 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 278 7 268 10 44 32 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ ఇరవై 0 17 3 3 రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ పదకొండు 1 7 4 1 రెండు 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 5 0 5 0 1 రెండు 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 135 3 130 5 17 27 1 రెండు Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 2 ఫ్రాన్స్ 40 1 36 4 4 10 0 0 »లీగ్ 2-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 9 1 9 0 4 1 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 8 0 7 1 0 రెండు 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 53 3 48 5 8 9 1 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
బి సిరీస్ ఇటలీ 3 0 0 3 0 0 0 0 »సెరీ బి-మ్యాచ్‌లు
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 4 0 4 0 రెండు 1 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 695 18 651 44 103 113 3 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 0 6 0 0 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 18 0 17 1 0 రెండు 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా 4 0 4 0 0 1 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 37 0 3. 4 3 9 4 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 10 0 10 0 0 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 6 0 6 0 1 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 81 0 77 4 10 12 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు