నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ »స్క్వాడ్ 2015/2016

నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ »స్క్వాడ్ 2015/2016స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1 928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912 / 1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ఛాంపియన్‌షిప్ 2020/2021 FA కప్ 2020/2021 లీగ్ కప్ 2020/2021 ఛాంపియన్‌షిప్ 2019/2020 FA కప్ 2019/2020 లీగ్ కప్ 2019/2020 ఛాంపియన్‌షిప్ 2018/2019 FA కప్ 2018/2019 లీగ్ కప్ 2018/2019 ఛాంపియన్‌షిప్ 2017/2018 FA కప్ 2017/2018 లీగ్ కప్ 2017/2018 ఛాంపియన్‌షిప్ 2016/2017 FA కప్ 2016/2017 లీగ్ కప్ 2016/2017 ఛాంపియన్‌షిప్ 2015/2016 FA కప్ 2015/2016 లీగ్ కప్ 2015/2016 ఛాంపియన్‌షిప్ 2014 / 2015 FA కప్ 2014/2015 లీగ్ కప్ 2014/2015 ఛాంపియన్‌షిప్ 2013/2014 FA కప్ 2013/2014 లీగ్ కప్ 2013/2014 ఛాంపియన్‌షిప్ 2012/2013 FA కప్ 2012/2013 లీగ్ కప్ 2012/2013 ఛాంపియన్‌షిప్ 2011/2012 FA కప్ 2011/2012 లీగ్ కప్ 2011/2012 ప్లేఆఫ్ 2010/2011 ఛాంపియన్‌షిప్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2010/2011 FA కప్ 2010/2011 లీగ్ కప్ 2010/2011 ప్లేఆఫ్ 2009/2010 ఛాంపియన్‌షిప్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2009/2010 FA కప్ 2009/2010 లీగ్ కప్ 2009/2010 ఛాంపియన్‌షిప్ 2008/2009 FA కప్ 2008/2009 లీగ్ కప్ 2008/2009 FA కప్ 2007/2008 లీగ్ వన్ 2007/2008 లీగ్ కప్ 2007/2008 ప్లేఆఫ్ 200 6/2007 లీగ్ వన్ FA కప్ 2006/2007 లీగ్ వన్ 2006/2007 లీగ్ కప్ 2006/2007 లీగ్ వన్ 2005/2006 లీగ్ కప్ 2005/2006 ఛాంపియన్‌షిప్ 2004/2005 FA కప్ 2004/2005 లీగ్ కప్ 2004/2005 ఛాంపియన్‌షిప్ 2003/2004 FA కప్ 2003/2004 లీగ్ కప్ 2003/2004 ఛాంపియన్‌షిప్ 2002/2003 FA కప్ 2002/2003 లీగ్ కప్ 2002/2003 ఛాంపియన్‌షిప్ 2001/2002 FA కప్ 2001/2002 లీగ్ కప్ 2001/2002 ఛాంపియన్‌షిప్ 2000/2001 FA కప్ 2000/2001 లీగ్ కప్ 2000/2001 ఛాంపియన్‌షిప్ 1999/2000 FA కప్ 1999/2000 లీగ్ కప్ 1999/2000 Pr. లీగ్ 1998/1999 FA కప్ 1998/1999 లీగ్ కప్ 1998/1999 ఛాంపియన్‌షిప్ 1997/1998 FA కప్ 1997/1998 లీగ్ కప్ 1997/1998 Pr. లీగ్ 1996/1997 FA కప్ 1996/1997 లీగ్ కప్ 1996/1997 EL 1995/1996 Pr. లీగ్ 1995/1996 FA కప్ 1995/1996 లీగ్ కప్ 1995/1996 Pr. లీగ్ 1994/1995 FA కప్ 1994/1995 లీగ్ కప్ 1994/1995 FA కప్ 1993/1994 లీగ్ కప్ 1993/1994 Pr. లీగ్ 1992/1993 Pr. లీగ్ 1991/1992 లీగ్ కప్ 1991/1992 Pr. లీగ్ 1990/1991 FA కప్ 1990/1991 Pr. లీగ్ 1989/1990 లీగ్ కప్ 1989/1990 Pr. లీగ్ 1988/1989 FA కప్ 1988/1989 Pr. లీగ్ 1987/1988 FA కప్ 1987/1988 Pr. లీగ్ 1986/1987 Pr. లీగ్ 1985/1986 EL 1984/1985 Pr. లీగ్ 1984/1985 EL 1983/1984 Pr. లీగ్ 1983/1984 Pr. లీగ్ 1982/1983 Pr. లీగ్ 1981/1982 సిహెచ్. లీగ్ 1980/1981 Pr. లీగ్ 1980/1981 ఇంటర్. కప్ 1980 UEFA Sup.Cup 1980 Ch. లీగ్ 1979/1980 Pr. లీగ్ 1979/1980 UEFA Sup.Cup 1979 Ch. లీగ్ 1978/1979 Pr. లీగ్ 1978/1979 Pr. లీగ్ 1977/1978 Pr. లీగ్ 1971/1972 Pr. లీగ్ 1970/1971 Pr. లీగ్ 1969/1970 Pr. లీగ్ 1968/1969 EL 1967/1968 Pr. లీగ్ 1967/1968 Pr. లీగ్ 1966/1967 Pr. లీగ్ 1965/1966 Pr. లీగ్ 1964/1965 Pr. లీగ్ 1963/1964 Pr. లీగ్ 1962/1963 EL 1961/1962 Pr. లీగ్ 1961/1962 Pr. లీగ్ 1960/1961 Pr. లీగ్ 1959/1960 Pr. లీగ్ 1958/1959 FA కప్ 1958/1959 Pr. లీగ్ 1957/1958
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 డోరస్ డి వ్రీస్ నెదర్లాండ్స్ 12/29/1980
43 రాస్ డురాంట్ ఇంగ్లాండ్ 11/12/1995
26 డిమిటార్ ఎవ్టిమోవ్ బల్గేరియా 09/07/1993
48 జోర్డాన్ రైట్ ఇంగ్లాండ్ 02/28/1999
రక్షించండి
13 డానీ ఫాక్స్ స్కాట్లాండ్ 05/29/1986
37 జార్జ్ గ్రాంట్ ఇంగ్లాండ్ 09/26/1994
25 జాక్ హోబ్స్ ఇంగ్లాండ్ 08/18/1988
40 అలెక్స్ ఐకోవిట్టి స్కాట్లాండ్ 09/02/1997
3 బోజన్ జోకిక్ స్లోవేనియా 05/17/1986
రెండు ఎరిక్ లిచాజ్ ఉపయోగాలు 11/17/1988
4 మైఖేల్ మాన్సియెన్ ఇంగ్లాండ్ 01/08/1988
5 మాట్ మిల్స్ ఇంగ్లాండ్ 07/14/1986
31 పినిల్లోస్ స్పెయిన్ 10/22/1992
6 కెల్విన్ విల్సన్ ఇంగ్లాండ్ 09/03/1985
42 జో వొరాల్ ఇంగ్లాండ్ 01/10/1997
మిడ్‌ఫీల్డర్
35 ఆలివర్ బుర్కే స్కాట్లాండ్ 04/07/1997
8 క్రిస్ కోహెన్ ఇంగ్లాండ్ 03/05/1987
22 గ్యారీ గార్డనర్ ఇంగ్లాండ్ 06/29/1992
10 హెన్రీ లాన్స్బరీ ఇంగ్లాండ్ 10/12/1990
38 బెన్ ఒస్బోర్న్ ఇంగ్లాండ్ 08/05/1994
44 డీమాంటాస్ పెట్రావిసియస్ లిథువేనియా 09/02/1995
పదకొండు ఆండీ రీడ్ ఐర్లాండ్ 07/29/1982
32 రాబర్ట్ టెస్చే జర్మనీ 05/27/1987
24 డేవిడ్ వాఘన్ వేల్స్ 02/18/1983
ముందుకు
9 బ్రిట్ అస్సోంబలోంగా కాంగో DR 12/06/1992
2. 3 డెక్స్టర్ బ్లాక్‌స్టాక్ ఆంటిగ్వా & బార్బుడా 05/20/1986
7 మాటీ ఫ్రియాట్ ఇంగ్లాండ్ 03/05/1986
18 ఫెడెరికో మాచెడా ఇటలీ 08/22/1991
41 జెర్రీ మెక్‌డొనాగ్ ఐర్లాండ్ 02/14/1998
పదిహేను ర్యాన్ మెండిస్ కేప్ వర్దె 01/08/1990
17 నాల్సన్ ఒలివెరా పోర్చుగల్ 08/08/1991
29 క్రిస్ ఓ గ్రాడీ ఇంగ్లాండ్ 01/25/1986
19 జామీ వార్డ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ 05/12/1986
నిర్వాహకుడు
పాల్ విలియమ్స్ ఇంగ్లాండ్ 03/26/1971
గాడిద. నిర్వాహకుడు
లెన్ని లారెన్స్ ఇంగ్లాండ్ 12/12/1947