న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ »మేనేజర్ చరిత్ర

న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ »మేనేజర్ చరిత్రకాలం నిర్వాహకుడు దేశం పుట్టింది
07/17/2019 - 06/30/2022 స్టీవ్ బ్రూస్ ఇంగ్లాండ్ 12/31/1960
03/11/2016 - 06/30/2019 రాఫా బెనితెజ్ స్పెయిన్ 04/16/1960
06/10/2015 - 03/10/2016 స్టీవ్ మెక్‌క్లారెన్ ఇంగ్లాండ్ 05/03/1961
12/30/2014 - 06/09/2015 జాన్ కార్వర్ ఇంగ్లాండ్ 01/16/1965
12/09/2010 - 12/29/2014 అలాన్ పార్డ్యూ ఇంగ్లాండ్ 07/18/1961
07/01/2009 - 12/06/2010 క్రిస్ హగ్టన్ ఐర్లాండ్ 12/11/1958
04/01/2009 - 06/30/2009 అలాన్ షియరర్ ఇంగ్లాండ్ 08/13/1970
09/27/2008 - 03/31/2009 జో కిన్నర్ ఐర్లాండ్ 12/27/1946
09/10/2008 - 09/26/2008 క్రిస్ హగ్టన్ ఐర్లాండ్ 12/11/1958
01/16/2008 - 09/04/2008 కెవిన్ కీగన్ ఇంగ్లాండ్ 02/14/1951
01/10/2008 - 01/15/2008 నిగెల్ పియర్సన్ ఇంగ్లాండ్ 08/21/1963
05/15/2007 - 01/09/2008 సామ్ అలార్డైస్ ఇంగ్లాండ్ 10/19/1954
05/07/2007 - 05/14/2007 నిగెల్ పియర్సన్ ఇంగ్లాండ్ 08/21/1963
02/02/2006 - 05/06/2007 గ్లెన్ రోడర్ ఇంగ్లాండ్ 12/13/1955
09/13/2004 - 02/01/2006 గ్రేమ్ సౌనెస్ స్కాట్లాండ్ 05/06/1953
08/30/2004 - 09/12/2004 జాన్ కార్వర్ ఇంగ్లాండ్ 01/16/1965
09/02/1999 - 08/29/2004 బాబీ రాబ్సన్ ఇంగ్లాండ్ 02/18/1933
08/28/1999 - 09/01/1999 స్టీవ్ క్లార్క్ స్కాట్లాండ్ 08/29/1963
08/27/1998 - 08/27/1999 రూడ్ గుల్లిట్ నెదర్లాండ్స్ 09/01/1962
01/14/1997 - 08/27/1998 కెన్నీ డాల్గ్లిష్ స్కాట్లాండ్ 03/04/1951
01/08/1997 - 01/13/1997 టెర్రీ మెక్‌డెర్మాట్ ఇంగ్లాండ్ 12/08/1951
02/05/1992 - 01/07/1997 కెవిన్ కీగన్ ఇంగ్లాండ్ 02/14/1951
03/26/1991 - 02/04/1992 ఓస్వాల్డో ఆర్డిల్స్ అర్జెంటీనా 08/03/1952
03/21/1991 - 03/26/1991 బాబీ సాక్స్టన్ ఇంగ్లాండ్ 09/06/1943
12/15/1988 - 03/21/1991 జిమ్ స్మిత్ ఇంగ్లాండ్ 10/17/1940
10/10/1988 - 12/14/1988 కోలిన్ సుగెట్ ఇంగ్లాండ్ 12/30/1948
08/12/1985 - 10/10/1988 ఇయామ్ మెక్‌ఫాల్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ 10/01/1943
08/14/1984 - 08/10/1985 జాక్ చార్ల్టన్ ఇంగ్లాండ్ 05/08/1935
09/07/1980 - 06/30/1984 ఆర్థర్ కాక్స్ ఇంగ్లాండ్ 12/14/1939
08/31/1980 - 09/07/1980 జో హార్వే ఇంగ్లాండ్ 06/11/1918
11/18/1977 - 08/31/1980 బిల్ మెక్‌గారి ఇంగ్లాండ్ 06/10/1927
02/02/1977 - 11/09/1977 రిచర్డ్ డిన్నిస్ ఇంగ్లాండ్
07/01/1975 - 01/31/1977 గోర్డాన్ లీ ఇంగ్లాండ్ 07/13/1934
06/01/1962 - 06/01/1975 జో హార్వే ఇంగ్లాండ్ 06/11/1918
10/01/1961 - 06/30/1962 నార్మన్ స్మిత్ ఇంగ్లాండ్ 12/15/1897
07/01/1958 - 09/30/1961 చార్లీ మిడిల్ ఇంగ్లాండ్ 01/17/1921
01/01/1956 - 06/30/1958 స్టాన్ సేమౌర్ ఇంగ్లాండ్ 05/16/1895
12/01/1954 - 12/31/1955 డగ్ లివింగ్స్టోన్ స్కాట్లాండ్ 02/25/1898
12/01/1950 - 12/31/1954 స్టాన్ సేమౌర్ ఇంగ్లాండ్ 05/16/1895
05/01/1947 - 11/30/1950 జార్జ్ మార్టిన్ స్కాట్లాండ్ 07/14/1899
09/01/1939 - 04/30/1947 స్టాన్ సేమౌర్ ఇంగ్లాండ్ 05/16/1895
07/01/1935 - 10/30/1939 టామ్ మాథర్ ఇంగ్లాండ్ 00/00/1888
01/09/1930 - 05/31/1935 ఆండీ కన్నిన్గ్హమ్ స్కాట్లాండ్ 01/30/1890
12/01/1895 - 01/31/1930 ఫ్రాంక్ వాట్ స్కాట్లాండ్ 10/22/1854
07/01/1892 - 12/31/1929 ఫ్రాంక్ వాట్ ఇంగ్లాండ్