న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2020/2021

న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2020/20212020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/ 1895 1893/1894
ప్రీమియర్ లీగ్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 09/12/2020 20:00 TO వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
2. రౌండ్ 09/20/2020 14:00 హెచ్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 0: 3 (0: 2)
3. రౌండ్ 09/27/2020 14:00 TO టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (0: 1)
4. రౌండ్ 10/03/2020 20:00 హెచ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 0)
5. రౌండ్ 10/17/2020 20:00 హెచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (1: 1)
6. రౌండ్ 10/25/2020 16:30 TO వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 1 (0: 0)
7. రౌండ్ 11/01/2020 14:00 హెచ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
8. రౌండ్ 11/06/2020 20:00 TO సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
9. రౌండ్ 11/21/2020 12:30 హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
10. రౌండ్ 11/27/2020 20:00 TO క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 2: 0 (0: 0)
12. రౌండ్ 12/12/2020 15:00 హెచ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 2: 1 (1: 0)
13. రౌండ్ 12/16/2020 18:00 TO లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ 2: 5 (1: 1)
14. రౌండ్ 12/19/2020 20:00 హెచ్ ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
15. రౌండ్ 12/26/2020 20:00 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
16. రౌండ్ 12/30/2020 20:00 హెచ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
17. రౌండ్ 01/03/2021 14:15 హెచ్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 1: 2 (0: 0)
18. రౌండ్ 01/12/2021 18:00 TO షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
19. రౌండ్ 01/18/2021 20:00 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 0)
11. రౌండ్ 01/23/2021 20:00 TO ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 0: 2 (0: 2)
20. రౌండ్ 01/26/2021 18:00 హెచ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)
21. రౌండ్ 01/30/2021 12:30 TO ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
22. రౌండ్ 02/02/2021 20:15 హెచ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 2 (1: 2)
23. రౌండ్ 02/06/2021 15:00 హెచ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (3: 1)
24. రౌండ్ 02/15/2021 20:00 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 2)
25. రౌండ్ 02/21/2021 19:00 TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 3 (1: 1)
26. రౌండ్ 02/27/2021 20:00 హెచ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 1 (0: 0)
27. రౌండ్ 03/07/2021 12:00 TO వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ -: -
28. రౌండ్ 03/12/2021 20:00 హెచ్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా -: -
29. రౌండ్ 03/20/2021 20:00 TO బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ -: -
30. రౌండ్ 04/03/2021 హెచ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ -: -
31. రౌండ్ 04/10/2021 TO బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. -: -
32. రౌండ్ 04/17/2021 హెచ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ -: -
33. రౌండ్ 04/24/2021 TO లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి -: -
34. రౌండ్ 05/01/2021 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. -: -
35. రౌండ్ 05/08/2021 TO లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ -: -
36. రౌండ్ 05/12/2021 19:45 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం -: -
37. రౌండ్ 05/15/2021 హెచ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ -: -
38. రౌండ్ 05/23/2021 16:00 TO ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. -: -
FA కప్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 01/09/2021 17:30 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0, 0: 0) aet
లీగ్ కప్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
2. రౌండ్ 09/15/2020 19:30 హెచ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 1: 0 (1: 0)
3. రౌండ్ 09/23/2020 19:45 TO మోర్కాంబే ఎఫ్.సి. మోర్కాంబే ఎఫ్.సి. 7: 0 (5: 0)
16 వ రౌండ్ 09/30/2020 17:30 TO న్యూపోర్ట్ కౌంటీ న్యూపోర్ట్ కౌంటీ 5: 4 (0: 1, 1: 1) pso
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 12/22/2020 17:30 TO బ్రెంట్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి బ్రెంట్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)