మొరాకో »స్క్వాడ్ ఫ్రెండ్స్ 2021

మొరాకో నేషనల్ టీం »స్క్వాడ్ ఫ్రెండ్లీ 2021స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- ఫ్రెండ్స్ 2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2019-2021 ఆఫ్రికా కప్ 2019 Ä ఈజిప్టన్ ఫ్రెండ్లీస్ 2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2018 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2017-2019 ఆఫ్రికా కప్ 2017 గబన్ ఫ్రెండ్లీస్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2015/2016 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2015-2017 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఆఫ్రికా కప్ 2013 సాడాఫ్రికా ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2013 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఆఫ్రికా కప్ 2012 గబన్ ఉండ్ Äquatorialg. ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2012 ఫ్రెండ్స్ 2012 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2011-2013 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2008/2009 ఆఫ్రికా కప్ 2008 ఘనా ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2008 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఆఫ్రికా కప్ 2006 ఈజిప్ట్ ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్లీస్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2004/2005 ఆఫ్రికా కప్ 2004 ట్యునీషియా ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2004 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఆఫ్రికా కప్ 2002 మాలి ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2002 ఫ్రెండ్స్ 2002 WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2000/2001 ఆఫ్రికా కప్ 2000 ఘనా / నైజీరియా ఫ్రెండ్లీ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఆఫ్రికా కప్ 1998 బుర్కినా ఫాసో ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 1998 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్లీ 1997 ఫ్రెండ్లీ 1996 ప్రపంచ కప్ 1994 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్లీ 1993 ఆఫ్రికా కప్ 1992 సెనెగల్ ఫ్రెండ్లీ 1988 ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ఆఫ్రికా కప్ 1986 ఈజిప్ట్ డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 1984/1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో WCQ ఆఫ్రికా 2015-2017 WCQ ఆఫ్రికా 2011-2013 WCQ ఆఫ్రికా 2008/2009 WCQ ఆఫ్రికా 2004/2005 WCQ ఆఫ్రికా 2000/2001 WCQ ఆఫ్రికా 1984/1985 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్లీస్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ మిత్రులు 1961 Fr iendlies 1960 ఆఫ్రికా కప్ 2019 Ägypten Africa Cup 2017 Gabun Africa Cup 2013 Südafrika Africa Cup 2012 Gabun und quatorialg. ఆఫ్రికా కప్ 2008 ఘనా ఆఫ్రికా కప్ 2006 ఈజిప్ట్ ఆఫ్రికా కప్ 2004 ట్యునీషియా ఆఫ్రికా కప్ 2002 మాలి ఆఫ్రికా కప్ 2000 ఘనా / నైజీరియా ఆఫ్రికా కప్ 1998 బుర్కినా ఫాసో ఆఫ్రికా కప్ 1992 సెనెగల్ ఆఫ్రికా కప్ 1986 ఈజిప్ట్ ఆఫ్. కప్ క్యూఎఫ్ 2019-2021 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2017-2019 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2015/2016 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2013 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2012 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 1998
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
మొహమ్మద్ అమ్సిఫ్ 02/07/1989
హిచం ఎల్ మెజెడ్ 04/09/1990
జౌహైర్ లారౌబి 07/30/1984
అనాస్ జ్నితి రాజా కాసాబ్లాంకా 10/28/1988
రక్షించండి
అబ్దేల్‌క్రిమ్ బాడి 04/14/1996
సౌఫియాన్ బౌఫ్టిని హసానియా యుఎస్ అగాదిర్ 05/03/1994
అబ్దేల్‌మౌనైమ్ బౌటౌయిల్ ఎస్సీ చాబాబ్ మహ్మదీయా 09/01/1998
అచ్రాఫ్ నుండి వైడాడ్ ఎసి 05/06/1999
హమ్జా ఎల్ మౌసౌయి టెటౌవాన్ యొక్క మొగ్రెబ్ 04/07/1993
ఇస్మాయిల్ మోకాడమ్ ఆర్ఎస్ బెర్కనే 07/26/1995
మిడ్‌ఫీల్డర్
మహ్మద్ బేమామర్ రబాత్ యొక్క FAR 11/19/1989
వాలిద్ ది కార్తీ వైడాడ్ ఎసి 07/23/1994
జకారియా హద్రాఫ్ 06/18/1990
అబ్దేలిలా హఫీది రాజా కాసాబ్లాంకా 01/30/1992
రెడా జాది 02/14/1995
యాహ్యా జబ్రేన్ వైడాడ్ ఎసి 06/18/1991
ఎల్ మెహదీ కర్నాస్ డిఫా డి జడిడా 03/12/1990
అబ్దుల్లా ఖాఫీ మౌలౌడియా ఓజ్డా 02/19/1993
నజ్జీ లార్బీ ఆర్ఎస్ బెర్కనే 12/14/1990
వాలిద్ సబ్బర్ సఫీ ఒలింపిక్ 02/25/1996
రెడా స్లిమ్ 10/25/1999
ముందుకు
మహ్మద్ ఎల్ ఫకీహ్ మాగ్రిబ్ డి ఫాస్ 02/07/1990
అయౌబ్ ఎల్ కాబీ వైడాడ్ ఎసి 06/25/1993
ఆడమ్ ఎన్నాఫాటి మౌలౌడియా ఓజ్డా 06/29/1994
జకారియా ఫాతి రబాత్ యొక్క FAR 09/06/1992
ఇస్మాయిల్ ఖాఫీ మౌలౌడియా ఓజ్డా 09/19/1995
ఒమర్ నామ్‌సౌయి 11/30/1980
సౌఫియాన్ రహీమి రాజా కాసాబ్లాంకా 06/02/1996
నోహ్ సాడౌయి రాజా కాసాబ్లాంకా 09/14/1992
నవ్ఫాల్ జెర్హౌని రబాత్ FUS 09/14/1995
నిర్వాహకుడు
హుస్సేన్ అమ్మౌటా 10/24/1969