మిరోస్లావ్ క్లోస్మిరోస్లావ్ జోసెఫ్ క్లోస్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్, లాజియో రోమా, వెర్డర్ బ్రెమెన్, 1. ఎఫ్‌సి కైసర్‌స్లాటర్న్, 1. ఎఫ్‌సి కైసర్‌స్లాటర్న్ II, ఎఫ్‌సి 08 హోంబర్గ్, ఎస్జి బ్లూబాచ్-డీడెల్కోప్ / జర్మనీబేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ
గాడిద. నిర్వాహకుడు
07/2020 - 06/2021
#
07/2018 - 06/2020 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యువత బి] నిర్వాహకుడు


జాతీయ జట్లు నిర్వహించేవి

బుతువు జట్టు స్థానం
ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా జర్మనీ జర్మనీ గాడిద. నిర్వాహకుడు


క్లబ్ కెరీర్

07/2011 - 06/2016 లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ ముందుకు
07/2007 - 06/2011 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ ముందుకు
07/2004 - 06/2007 వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ ముందుకు
04/2000 - 06/2004 1. FC కైసర్స్లాటర్న్ 1. FC కైసర్స్లాటర్న్ ముందుకు
07/1999 - 06/2001 1. FC కైసర్స్లాటర్న్ II 1. FC కైసర్స్లాటర్న్ II ముందుకు
07/1998 - 06/1999 FC 08 హోంబర్గ్ FC 08 హోంబర్గ్ ముందుకు
07/1996 - 06/1998 SG బ్లూబాచ్-డీడెల్కోప్ SG బ్లూబాచ్-డీడెల్కోప్ ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 39 14 32 7 పదిహేను 3 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 3 1 3 0 1 0 1 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 49 14 35 14 17 4 1 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు రెండు రెండు 0 1 1 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 307 121 259 48 89 31 0 1 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 38 ఇరవై 27 పదకొండు 7 3 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ 1 1 1 0 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ జర్మనీ 9 1 7 రెండు 4 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 139 54 109 30 46 16 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ పదకొండు 3 8 3 4 రెండు 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 600 231 485 115 185 60 రెండు 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 24 16 22 రెండు 16 1 1 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 19 13 12 7 10 రెండు 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 58 2. 3 44 14 33 4 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 13 3 7 6 5 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 2. 3 16 ఇరవై 3 6 3 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 137 71 105 32 70 10 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు


సంవత్సరపు ఆటగాడు

జర్మనీ జర్మనీ ఛాంపియన్స్ 2006


టాప్ స్కోరర్

ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2006
జర్మనీ బుండెస్లిగా 2005/2006