మిరాలెం ప్జానిక్మిరాలెం ప్జానిక్ - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా, జువెంటస్, ఎఎస్ రోమా, ఒలింపిక్ లియోన్, ఎఫ్‌సి మెట్జ్

ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్
మిడ్‌ఫీల్డర్
09/2020 - 06/2024
# 8
07/2016 - 08/2020 జువెంటస్ జువెంటస్ మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2011 - 06/2016 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2008 - 08/2011 ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2007 - 06/2008 FC మెట్జ్ FC మెట్జ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2006 - 06/2007 FC మెట్జ్ FC మెట్జ్ [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2004 - 06/2007 FC మెట్జ్ FC మెట్జ్ [యువత బి] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 79 పదకొండు 66 13 30 పదకొండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 1 1 3 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 4 0 3 1 1 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 122 14 76 46 33 17 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 6 1 6 0 రెండు రెండు 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 5 0 3 రెండు రెండు 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 281 42 247 3. 4 96 63 4 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 2. 3 4 18 5 8 8 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 4 0 4 0 రెండు రెండు 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 17 0 6 పదకొండు 5 1 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 1 0 1 0 0 1 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 548 73 431 117 179 106 4 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 1 3 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 2. 3 4 16 7 4 5 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 30 5 28 రెండు 16 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 32 5 32 0 10 6 0 1 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 4 0 4 0 4 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ బి UEFA 4 0 4 0 3 1 0 0 »NL B- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 98 పదిహేను 88 10 37 13 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U17] ఫిఫా 1 1 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 3 1 3 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 4 రెండు 4 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు


సంవత్సరపు ఆటగాడు

బోస్నియా-హెర్జెగోవినా బోస్నియా-హెర్జెగోవినా ఛాంపియన్స్ 2014