మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్‌సి Sport స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్‌సి Sport స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీకి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 రెండు రెండు 1 7 : 5
దూరంగా 6 1 0 5 4 : పదకొండు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 12 4 రెండు 6 13 : 17
యు.ఎస్. ఓపెన్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 1 0 1 5 : 3
దూరంగా రెండు 0 0 రెండు 0 : 6
& మొత్తం 4 1 0 3 5 : 9
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 3 రెండు రెండు 12 : 8
దూరంగా 8 1 0 7 4 : 17
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 16 5 రెండు 9 18 : 26
మేజర్ లీగ్ సాకర్
2020 ప్లేఆఫ్‌లు కాన్ఫరెన్స్ సెమీఫైనల్స్ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 3)
2020 4. రౌండ్ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2020 3. రౌండ్ మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 1: 2 (1: 1)
2020 ఎంఎల్‌ఎస్ బ్యాక్ టోర్నమెంట్ గ్రూప్ డి స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
2019 7. రౌండ్ మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 2: 1 (0: 1)
2019 6. రౌండ్ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
2018 6. రౌండ్ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
2018 4. రౌండ్ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (3: 1)
2018 3. రౌండ్ మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 1: 1 (1: 1)
2017 8. రౌండ్ మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 1: 1 (0: 1)
2017 4. రౌండ్ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
2017 3. రౌండ్ మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 2: 0 (2: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

స్వాన్సీ సిటీ ఫుట్‌బాల్ క్లబ్ తాజా వార్తలు