మైఖేల్ కారిక్

మైఖేల్ కారిక్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్, వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్, బర్మింగ్హామ్ సిటీ, స్విన్డన్ టౌన్మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్
గాడిద. నిర్వాహకుడు
07/2018 - 06/2021
#

క్లబ్ కెరీర్

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 70 4 66 4 9 8 1 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 14 0 10 4 3 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 480 2. 3 420 60 54 41 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 43 3 41 రెండు 3 1 0 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 53 1 47 6 6 4 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 31 రెండు 25 6 రెండు 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 7 0 6 1 3 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 701 33 618 83 81 56 1 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 7 0 5 రెండు రెండు 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 22 0 13 9 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 4 0 3 1 0 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3. 4 0 22 12 5 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 3 1 3 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 3 1 3 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు