మెక్సికో »స్క్వాడ్ CONCACAF నేషన్స్ లీగ్ A 2019/2020

మెక్సికో నేషనల్ టీం »స్క్వాడ్ CONCACAF నేషన్స్ లీగ్ A 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- ఫ్రెండ్స్ 2020 CONCACAF నేషన్స్ లీగ్ A 2019/2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 గోల్డ్ కప్ 2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్స్ 2018 గోల్డ్ కప్ 2017 USA కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2017 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2017 కోపా అమెరికా 2016 USA ఫ్రెండ్స్ 2016 WC క్వాలిఫయర్స్ CONCACAF 2015-2017 గోల్డ్ కప్ 2015 USA కోపా అమెరికా 2015 చిలీలో CONCACAF కాన్ఫెడ్ కప్ ప్లేఆఫ్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 గోల్డ్ కప్ 2013 USA కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీస్ 2013 WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 WC క్వాలిఫయర్స్ CONCACAF 2011- 2013 గోల్డ్ కప్ 2011 యుఎస్ఎ కోపా అమెరికా 2011 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీస్ 2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 గోల్డ్ కప్ 2009 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ కాన్కాకాఫ్ 2008/2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 గోల్డ్ కప్ 2007 యుఎస్ఎ కోపా అమెరికా 2007 వెనిజులా ఫ్రెండ్స్ 2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2006 గోల్డ్ కప్ 2005 USA కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2005 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీస్ 2005 WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 2004/2005 కోపా అమెరికా 2004 పెరూ ఫ్రెండ్లీస్ 2004 గోల్డ్ కప్ 2003 యుఎస్ఎ / మెక్సికో ఫ్రెండ్లీస్ 2003 గోల్డ్ కప్ 2002 యుఎస్ఎ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీస్ 2002 కోపా అమెరికా 2001 కొలంబియా కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీస్ 2001 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ కాన్కాకాఫ్ 2000/2001 గోల్డ్ కప్ 2000 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్స్ 2000 కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1999 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1999 గోల్డ్ కప్ 1998 యుఎస్ఎ వరల్డ్ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్లీ 1998 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1997 సౌదీ అరేబియా కోపా అమెరికా 1997 బొలీవియా ఫ్రెండ్లీస్ 1997 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ కాన్కాకాఫ్ 1996/1997 గోల్డ్ కప్ 1996 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్లీ 1996 కోపా అమెరికా 1995 ఉరుగ్వే కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1995 సౌదీ అరేబియా ఫ్రెండ్స్ 1995 ప్రపంచ కప్ 1994 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్లీ 1994 గోల్డ్ కప్ 1993 యుఎస్ఎ / మెక్సికో కోపా అమెరికా 1993 ఈక్వెడార్ ఫ్రెండ్స్ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ కాన్కాకాఫ్ 1992/1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 గోల్డ్ కప్ 1991 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్లీ 1991 ఫ్రెండ్లీ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 వరల్డ్ కప్ 1986 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 కాన్కాకాఫ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1981 CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ అర్హత 1980 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 1978 CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1977 CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ క్వాలిఫికేషన్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1973 CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ క్వాలిఫికేషన్ 1972 CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ 1972 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1970 కాన్కాకాఫ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 కాంకాకాఫ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1966 కాంకాకాఫ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 1965 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ కాన్కాకాఫ్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 కాంకాకాఫ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 1963 ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1962 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైర్స్ ఆఫ్స్ 1961 WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1960/1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1953/1954 ఫ్రెండ్స్ 1952 ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1949 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1948 ఫ్రెండ్స్ 1947 ఫ్రెండ్లీ 1938 ఫ్రెండ్లీ 1937 ఫ్రెండ్లీ 1935 WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 1934 ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1923 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచం కప్ 1978 అర్జెంటీనా ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే WCQ CONCACAF 2015-2017 WCQ CONCACAF 2011-2013 WCQ CONCACAF 2008/2009 WCQ CONCACAF 2004 / 2005 WCQ CONCACAF 2000/2001 WCQ CONCACAF 1996/1997 WCQ CONCACAF 1992/1993 WCQ CONCACAF 1965/1961 WCQ CONCACAF 1957 WCQ CONCACAF 1953/1954 WCQ CONCACAF 1949 WCQ CONCACAF 1949 WCQ ఒలింపిక్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్లీ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 200 8 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్లీ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 195 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1956 1938 ఫ్రెండ్స్ 1937 ఫ్రెండ్స్ 1935 ఫ్రెండ్స్ 1923 కాన్ఫెడ్ కప్ 2017 రష్యా కాన్ఫెడ్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ కాన్ఫెడ్ కప్ 2005 జర్మనీ కాన్ఫెడ్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా కాన్ఫెడ్ కప్ 1999 మెక్సికో కాన్ఫెడ్ కప్ 1997 సౌదీ ఎ రాబియా కాన్ఫెడ్ కప్ 1995 సౌదీ అరేబియా కాన్ఫెడ్ పిఒ 2015 కోపా అమెరికా 2016 యుఎస్ఎ కోపా అమెరికా 2015 చిలీ కోపా అమెరికాలో 2011 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 2007 వెనిజులా కోపా అమెరికా 2004 పెరూ కోపా అమెరికా 2001 కొలంబియా కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే కోపా అమెరికా 1997 బొలీవియా 1997 బొలీవియా గోల్డ్ కప్ 2019 గోల్డ్ కప్ 2017 USA గోల్డ్ కప్ 2015 USA గోల్డ్ కప్ 2011 USA గోల్డ్ కప్ 2009 USA గోల్డ్ కప్ 2007 USA గోల్డ్ కప్ 2005 USA గోల్డ్ కప్ 2003 USA / మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 2002 USA గోల్డ్ కప్ 2000 USA గోల్డ్ కప్ 1998 USA గోల్డ్ కప్ 1998 USA కప్ 1996 USA గోల్డ్ కప్ 1993 USA / మెక్సికో గోల్డ్ కప్ 1991 USA CONCACAF NLA 2019/2020 CONCACAF Ch. 1981 CONCACAF Ch. 1977 CONCACAF Ch. 1973 CONCACAF Ch. 1971 CONCACAF Ch. 1969 CONCACAF Ch. 1967 CONCACAF Ch. 1965 CONCACAF Ch. 1963 1980 1976 1972 1971
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
రోడాల్ఫో కోటా క్లబ్ లియోన్ 07/03/1987
హ్యూగో గొంజాలెజ్ క్లబ్ నెకాక్సా 08/01/1990
రౌల్ గుడినో డిపోర్టివో గ్వాడాలజారా 04/22/1996
జోస్ హెర్నాండెజ్ అట్లాస్ గ్వాడాలజారా 05/01/1997
సెబాస్టియన్ జురాడో సిడి వెరాక్రజ్ 09/28/1997
గిల్లెర్మో ఓచోవా CF అమెరికా 07/13/1985
రక్షించండి
ఎడ్సన్ అల్వారెజ్ AFC అజాక్స్ 10/24/1997
యేసు అంగులో అట్లాస్ గ్వాడాలజారా 01/30/1998
నెస్టర్ అరౌజో సెల్టిక్ విగో 08/29/1991
గెరార్డో ఆర్టిగా శాంటాస్ లగున 09/07/1998
క్రిస్టియన్ కాల్డెరాన్ క్లబ్ నెకాక్సా 05/24/1997
సీజర్ మోంటెస్ సిఎఫ్ మోంటెర్రే 02/24/1997
హెక్టర్ మోరెనో అల్ ఘరాఫా 01/17/1988
అలాన్ మోజో పుమాస్ UNAM 04/05/1997
లూయిస్ రోమో వైట్ రూస్టర్స్ 06/05/1995
కార్లోస్ సాల్సెడో ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం UANL టైగ్రెస్ 09/29/1993
జార్జ్ శాంచెజ్ CF అమెరికా 12/10/1997
గిల్బెర్టో సెపుల్వేదా డిపోర్టివో గ్వాడాలజారా 02/04/1999
జోహన్ వాస్క్వెజ్ సిఎఫ్ మోంటెర్రే 10/22/1998
మిడ్‌ఫీల్డర్
ఎరిక్ అగ్యురే సిఎఫ్ పచుకా 02/23/1997
రాబర్టో అల్వరాడో బ్లూ క్రాస్ 09/07/1998
యూరియల్ అంటునా లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 08/21/1997
ఫ్రాన్సిస్కో కార్డోవా CF అమెరికా 06/12/1997
జోనాథన్ గొంజాలెజ్ సిఎఫ్ మోంటెర్రే 04/13/1999
ఎరిక్ గుటిరెజ్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 06/15/1995
హెక్టర్ హెర్రెర అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 04/19/1990
ఓర్బెలిన్ పినెడా బ్లూ క్రాస్ 03/24/1996
రోడాల్ఫో పిజారో సిఎఫ్ మోంటెర్రే 02/15/1994
జోస్ రోడ్రిగెజ్ క్లబ్ లియోన్ 06/17/1996
లూయిస్ రోడ్రిగెజ్ UANL టైగ్రెస్ 01/21/1991
ముందుకు
యేసు క్రౌన్ FC పోర్టో 01/06/1993
యేసు గల్లార్డో సిఎఫ్ మోంటెర్రే 08/15/1994
రౌల్ జిమెనెజ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 05/05/1991
డియెగో లైనెజ్ రియల్ బేటిస్ 06/09/2000
లోజానోను హిర్వింగ్ ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 07/30/1995
జోస్ మాకియాస్ క్లబ్ లియోన్ 09/22/1999
కార్లోస్ రోడ్రిగెజ్ సిఎఫ్ మోంటెర్రే 01/03/1997
నిర్వాహకుడు
గెరార్డో మార్టినో 07/01/2019 నుండి 11/20/1962