మెక్సికో Cost కోస్టా రికాకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మెక్సికో నేషనల్ టీం Cost కోస్టా రికాపై రికార్డ్WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద పదకొండు 8 రెండు 1 22 : 6
దూరంగా పదకొండు 3 5 3 10 : 8
& మొత్తం 22 పదకొండు 7 4 32 : 14
మిత్రులు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద పదకొండు 8 రెండు 1 27 : 9
దూరంగా 7 4 3 0 10 : 3
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 0
& మొత్తం 19 13 5 1 39 : 12
అమెరికా కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 0 1 0 1 : 1
& మొత్తం 1 0 1 0 1 : 1
గోల్డ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 8 5 3 0 13 : 4
& మొత్తం 8 5 3 0 13 : 4
CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 1 0 1 : 1
దూరంగా రెండు 0 1 1 0 : రెండు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 4 1 రెండు 1 రెండు : 3
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 2. 3 16 5 రెండు యాభై : 16
దూరంగా ఇరవై 7 9 4 ఇరవై : 13
తటస్థ స్థలం పదకొండు 7 4 0 17 : 5
& మొత్తం 54 30 18 6 87 : 3. 4
WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF
2015-2017 5. రౌండ్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 1: 1 (0: 1)
2015-2017 5. రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 0 (2: 0)
2011-2013 చివరి రౌండ్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 2: 1 (1: 1)
2011-2013 చివరి రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 0: 0 (0: 0)
2011-2013 గ్రూప్ 2 మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 0 (0: 0)
2011-2013 గ్రూప్ 2 కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 2 (0: 1)
2008/2009 చివరి రౌండ్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 3 (0: 1)
2008/2009 చివరి రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 0 (1: 0)
2004/2005 చివరి రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 0 (0: 0)
2004/2005 చివరి రౌండ్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 1: 2 (1: 2)
2000/2001 చివరి రౌండ్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 0 (0: 0)
2000/2001 చివరి రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 2 (1: 0)
1996/1997 చివరి రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 3: 3 (2: 0)
1996/1997 చివరి రౌండ్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 0 (0: 0)
1992/1993 2 వ రౌండ్ గ్రూప్ A. కోస్టా రికా - మెక్సికో 2: 0 (0: 0)
1992/1993 2 వ రౌండ్ గ్రూప్ A. మెక్సికో - కోస్టా రికా 4: 0 (0: 0)
1965 2. రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 0 (1: 0)
1965 2. రౌండ్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 0 (0: 0)
1960/1961 తుది రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 4: 1 (2: 0)
1960/1961 తుది రౌండ్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 1: 0 (0: 0)
1957 చివరి కోస్టా రికా - మెక్సికో 1: 1 (0: 1)
1957 చివరి మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 0 (0: 0)
మిత్రులు
2018 అక్టోబర్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 3: 2 (1: 2)
2015 జూన్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 2 (0: 2)
2004 ఏప్రిల్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 0 (2: 0)
1993 జూన్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 2 (0: 1)
1991 నవంబర్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 1: 1 (0: 1)
1991 ఏప్రిల్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 0 (0: 0)
1983 మార్చి మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 0 (1: 0)
1983 మార్చి కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 1 (0: 1)
1975 ఆగస్టు మెక్సికో - కోస్టా రికా 7: 0 (3: 0)
1972 అక్టోబర్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 3: 0 (2: 0)
1972 అక్టోబర్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 3: 1 (2: 0)
1972 ఆగస్టు మెక్సికో - కోస్టా రికా 0: 1 (0: 0)
1960 మార్చి కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 3 (0: 1)
1960 మార్చి కోస్టా రికా - మెక్సికో 1: 1 (0: 0)
1959 మార్చి కోస్టా రికా - మెక్సికో 1: 2 (0: 2)
1959 మార్చి మెక్సికో - కోస్టా రికా 3: 1 (2: 0)
1956 ఫిబ్రవరి మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 1 (1: 0)
1938 ఫిబ్రవరి మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 1 (1: 0)
1935 ఏప్రిల్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 0 (1: 0)
అమెరికా కప్
1997 బొలీవియా గ్రూప్ సి మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 1 (1: 0)
గోల్డ్ కప్
2019 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 5: 4 (1: 0, 1: 1, 1: 1) pso
2015 USA క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
2011 USA గ్రూప్ ఎ మెక్సికో - కోస్టా రికా 4: 1 (4: 0)
2009 USA సెమీ-ఫైనల్స్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 3: 5 (0: 0, 1: 1, 1: 1) pso
2007 USA క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
2003 USA / మెక్సికో సెమీ-ఫైనల్స్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 0 (2: 0)
1993 USA / మెక్సికో గ్రూప్ బి మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 1 (0: 1)
1991 USA 3 టిడి స్థలం మెక్సికో - కోస్టా రికా 2: 0 (1: 0)
CONCACAF ఛాంపియన్‌షిప్
1971 తుది రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 0 (0: 0)
1969 తుది రౌండ్ కోస్టా రికా - మెక్సికో 2: 0 (0: 0)
1965 తుది రౌండ్ మెక్సికో - కోస్టా రికా 1: 1 (1: 0)
1963 గ్రూప్ 2 కోస్టా రికా - మెక్సికో 0: 0 (0: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

ఆసక్తికరమైన కథనాలు

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌత్ స్టాండ్‌ను 5,400 సీట్ల ద్వారా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »సుందర్‌ల్యాండ్ AFC కి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లిన్ఫీల్డ్

లిన్ఫీల్డ్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

కోపా అమెరికా 2021: బెట్టింగ్ చిట్కాలు & అంచనాలు మరియు ఆడ్స్

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

మెక్సికో »ప్రైమెరా డివిసియన్ 2020/2021 క్లాసురా» 4. రౌండ్ »మజాటాలిన్ ఎఫ్‌సి - సిఎఫ్ పచుకా 1: 0

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

U20 ప్రపంచ కప్ »వార్తలు

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

లీసెస్టర్ సిటీ W వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 »షెడ్యూల్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి Che చెల్సియా ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్


కేటగిరీలు