కన్ను

జువాన్ మాన్యువల్ మాతా గార్సియా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, చెల్సియా ఎఫ్‌సి, వాలెన్సియా సిఎఫ్, రియల్ మాడ్రిడ్ కాస్టిల్లామాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2014 - 06/2021
# 8
08/2011 - 01/2014 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2007 - 08/2011 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2006 - 06/2007 రియల్ మాడ్రిడ్ కాస్టిల్లా రియల్ మాడ్రిడ్ కాస్టిల్లా మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 1 రెండు 0 1 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 46 8 3. 4 12 17 3 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 52 పదకొండు 39 13 22 6 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 269 యాభై 216 53 129 19 1 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 35 పదకొండు 30 5 ఇరవై రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 19 8 16 3 10 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 1 1 రెండు 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 129 33 113 16 49 10 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
రెండవ విభాగం స్పెయిన్ 39 9 35 4 2. 3 5 0 0 »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ పదిహేను 5 12 3 7 రెండు 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ రెండు 1 రెండు 0 రెండు 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 615 137 505 110 285 47 1 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 1 0 రెండు 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 7 4 1 6 1 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 19 1 పదకొండు 8 10 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 6 1 3 3 రెండు 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 1 1 0 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 6 రెండు 3 3 0 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 41 10 18 2. 3 13 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 0 3 0 0 రెండు 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 3 0 0 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 5 రెండు 5 0 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 12 రెండు 9 3 1 3 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 17 4 14 3 రెండు 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 4 రెండు 4 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 4 రెండు 4 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 5 4 4 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 6 4 5 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు