మార్కో ఆర్నాటోవిక్

మార్కో అర్నాటోవిక్ - షాంఘై పోర్ట్ ఎఫ్‌సి, వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్, స్టోక్ సిటీ, వెర్డర్ బ్రెమెన్, ఇంటర్, ఎఫ్‌సి ట్వెంట్, ఫ్లోరిడ్‌డోర్ఫర్ ఎసిషాంఘై పోర్ట్ ఎఫ్.సి. షాంఘై పోర్ట్ ఎఫ్.సి. చైనా
ముందుకు
07/2019 - 12/2022
# 7
07/2017 - 07/2019 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ ముందుకు
09/2013 - 07/2017 స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ ముందుకు
07/2010 - 09/2013 వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ ముందుకు
07/2009 - 06/2010 ఇంటర్ ఇంటర్ ముందుకు
07/2006 - 06/2009 FC ట్వెంట్ FC ట్వెంట్ ముందుకు
07/2005 - 06/2006 ఫ్లోరిడ్స్‌డోర్ఫర్ ఎసి ఫ్లోరిడ్స్‌డోర్ఫర్ ఎసి ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 5 రెండు 3 రెండు 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 3 0 1 రెండు 1 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 8 1 6 రెండు 3 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 72 14 47 25 2. 3 12 1 1 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 5 0 1 4 0 రెండు 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 184 43 164 ఇరవై 74 24 0 రెండు »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 8 రెండు 7 1 3 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 18 3 12 6 7 రెండు 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 44 12 27 17 12 4 0 0 »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్‌లు
కెఎన్‌విబి కప్ నెదర్లాండ్స్ 5 1 4 1 1 0 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
ప్లేఆఫ్స్ ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »ప్లేఆఫ్స్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 3 0 0 3 0 0 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ AFC రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »AFC CL- మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ చైనా 29 16 ఇరవై ఒకటి 8 13 3 0 0 »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ చైనా 3 0 1 రెండు 0 1 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 390 94 296 94 137 51 1 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా ఇరవై ఒకటి 4 18 3 5 రెండు 0 1 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 31 8 29 రెండు ఇరవై రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 26 13 25 1 10 రెండు 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ బి UEFA 6 1 4 రెండు 0 0 0 0 »NL B- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 87 26 79 8 35 6 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 1 1 0 1 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు రెండు రెండు 0 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 3 3 3 0 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 1 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 రెండు 0 రెండు 0 0 0 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా ఛాంపియన్స్ 2018