మారియో గోట్జ్

మారియో గోట్జ్ - పిఎస్వి ఐండ్‌హోవెన్, బోరుస్సియా డార్ట్మండ్, బేయర్న్ మ్యూనిచ్పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ నెదర్లాండ్స్
మిడ్‌ఫీల్డర్
10/2020 - 06/2022
# 27
07/2016 - 06/2020 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2013 - 07/2016 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2009 - 06/2013 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2008 - 06/2010 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2007 - 06/2008 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ [యువత బి] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 1 1 1 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 62 12 47 పదిహేను 27 రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 14 3 12 రెండు 7 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
బుండెస్లిగా జర్మనీ 231 57 177 54 100 12 0 1 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 2. 3 9 17 6 9 0 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ 4 0 1 3 1 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 10 5 9 1 7 0 0 0 »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్‌లు
కెఎన్‌విబి కప్ నెదర్లాండ్స్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 350 87 265 85 151 పదిహేను 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ ఇరవై 12 17 3 6 0 0 0 »BL వెస్ట్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
ఛాంపియన్‌షిప్ [ప్రియమైన] జర్మనీ 3 రెండు 3 0 1 1 0 0 »చాంప్. [ప్రియమైన] -మాచెస్
DFB జూనియర్ క్లబ్ కప్ [Yth] జర్మనీ రెండు 1 రెండు 0 0 1 0 0 »DFB- పోకల్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 25 పదిహేను 22 3 7 రెండు 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా వెస్ట్ [ప్రియమైన బి] జర్మనీ ఇరవై 9 ఇరవై 0 7 0 0 0 »BL వెస్ట్ [ప్రియమైన B] -మాచెస్
& మొత్తం యువత B. ఇరవై 9 ఇరవై 0 7 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 రెండు 3 3 రెండు 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా పదకొండు 4 7 4 3 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 28 7 16 12 12 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 5 0 3 రెండు 3 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 13 4 10 3 6 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 63 17 39 24 26 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 1 1 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 4 3 4 0 రెండు 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U17] ఫిఫా 5 1 5 0 4 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 4 1 4 0 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 13 5 13 0 7 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U15] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U15 రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు