మార్కస్ రాష్‌ఫోర్డ్

మార్కస్ రాష్‌ఫోర్డ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్
ముందుకు
11/2015 - 06/2023
# 10
11/2015 - 06/2016 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 ముందుకు
07/2015 - 06/2016 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ [యువత] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 24 పదకొండు 16 8 8 రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 22 6 16 6 పదకొండు రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 0 1 0 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 169 53 126 43 58 పదిహేను 0 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 2. 3 7 పదిహేను 8 పదకొండు 3 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 16 8 10 6 6 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 8 1 రెండు 6 1 0 0 0 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు
& మొత్తం 264 86 185 79 95 24 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] UEFA 5 3 4 1 0 0 0 0 »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 5 3 4 1 0 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 0 1 5 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 8 1 4 4 3 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా పదకొండు 3 5 6 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 6 3 3 3 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 7 4 7 0 4 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 40 పదకొండు ఇరవై ఇరవై పదకొండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 1 3 1 0 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 1 3 1 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు