మార్కోస్ అలోన్సో

మార్కోస్ అలోన్సో మెన్డోజా - చెల్సియా ఎఫ్‌సి, ఎసిఎఫ్ ఫియోరెంటినా, సుందర్‌ల్యాండ్ ఎఎఫ్‌సి, బోల్టన్ వాండరర్స్, రియల్ మాడ్రిడ్, రియల్ మాడ్రిడ్ కాస్టిల్లా

చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
08/2016 - 06/2023
# 3
07/2014 - 08/2016 ACF ఫియోరెంటినా ACF ఫియోరెంటినా రక్షించండి
01/2014 - 06/2014 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC రక్షించండి
07/2013 - 12/2013 ACF ఫియోరెంటినా ACF ఫియోరెంటినా రక్షించండి
07/2010 - 06/2013 బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ రక్షించండి
07/2009 - 06/2010 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ రక్షించండి
07/2009 - 06/2010 రియల్ మాడ్రిడ్ కాస్టిల్లా రియల్ మాడ్రిడ్ కాస్టిల్లా రక్షించండి
07/2009 - 06/2010 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ [యువత] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 13 0 13 0 రెండు రెండు 0 1 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 26 3 22 4 1 5 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 146 ఇరవై ఒకటి 140 6 14 27 1 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 26 4 25 1 0 7 1 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ ఇరవై ఒకటి 1 19 రెండు 1 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 13 0 13 0 రెండు 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 58 4 48 10 9 12 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 4 0 3 1 0 0 1 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 311 33 285 26 30 58 3 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
మిత్రులు ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 రెండు 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు