మార్కో రీస్

మార్కో రీస్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్, బోర్.మాంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్, రాట్ వీస్ అహ్లెన్, రాట్ వీస్ అహ్లెన్ IIబోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ జర్మనీ
ముందుకు
07/2012 - 06/2023
# లెవెన్
07/2009 - 06/2012 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ ముందుకు
09/2007 - 06/2009 ఎరుపు మరియు తెలుపు awls ఎరుపు మరియు తెలుపు awls ముందుకు
07/2006 - 06/2008 రాట్ వీస్ అహ్లెన్ II రాట్ వీస్ అహ్లెన్ II ముందుకు
07/2006 - 06/2008 ఎరుపు మరియు తెలుపు awls ఎరుపు మరియు తెలుపు awls [యువత] ముందుకు
07/2004 - 06/2006 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ [యువత బి] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 47 17 44 3 19 5 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 14 5 13 1 9 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 3 4 3 0 రెండు 1 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 301 130 275 26 124 32 1 1 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
2 వ బుండెస్లిగా జర్మనీ 27 4 22 5 10 4 0 0 »2. లిగా-మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 39 పదిహేను 32 7 19 3 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ 4 రెండు 4 0 1 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
రీజినల్లిగా నార్త్ జర్మనీ 16 1 రెండు 14 1 రెండు 0 0 »RL నార్డ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రతినిధి బుండెస్లిగా జర్మనీ రెండు 1 రెండు 0 రెండు 0 0 0 Le ప్రతినిధి-సరిపోలికలు
ఒబెర్లిగా వెస్ట్‌ఫాలెన్ (1992-2008) జర్మనీ 6 3 5 1 3 0 0 0 »OL వెస్ట్‌ఫాలెన్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 459 182 402 57 190 48 1 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ 40 22 40 0 9 7 0 1 »BL వెస్ట్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 40 22 40 0 9 7 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 1 రెండు 1 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 6 5 6 0 5 3 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 19 రెండు 12 7 9 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA రెండు 1 1 1 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 12 4 9 3 7 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 44 13 31 13 2. 3 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U21 రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

జర్మనీ జర్మనీ ఛాంపియన్స్ 2012 2019