మార్కో అసెన్సియో

మార్కో అసెన్సియో విల్లెంసెన్ - రియల్ మాడ్రిడ్, ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా, ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా, ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా బి

రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2016 - 06/2023
# లెవెన్
08/2015 - 06/2016 ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2015 - 08/2015 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2013 - 06/2015 ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2012 - 06/2013 ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా బి ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా బి మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 0 రెండు 1 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 3. 4 6 పదకొండు 2. 3 6 రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 3 1 రెండు 1 1 రెండు 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 151 19 100 51 49 9 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
రెండవ విభాగం స్పెయిన్ 56 7 నాలుగు ఐదు పదకొండు పదకొండు 7 1 0 »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ ఇరవై 8 16 4 7 0 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 3 రెండు రెండు 1 1 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 269 43 176 93 76 ఇరవై 1 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 0 1 రెండు 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 4 0 రెండు రెండు 1 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 10 0 5 5 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 4 0 3 1 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 5 1 రెండు 3 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 26 1 13 13 5 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 5 0 3 రెండు రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 4 3 4 0 రెండు 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 9 4 8 1 3 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 18 7 పదిహేను 3 7 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా రెండు 3 రెండు 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 5 రెండు 5 0 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 3 3 3 0 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 10 8 10 0 3 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు