మాపౌ యాంగా-ఎంబివా

మాపౌ యాంగా-ఎంబివా - ఒలింపిక్ లియోన్ (సిఎఫ్ఎ), ఒలింపిక్ లియోన్, ఎఎస్ రోమా, న్యూకాజిల్ యునైటెడ్, మాంట్పెల్లియర్ హెచ్ఎస్సి07/2019 - 06/2020 ఒలింపిక్ లియోన్ (CFA) ఒలింపిక్ లియోన్ (CFA) రక్షించండి
08/2015 - 06/2020 ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ రక్షించండి
09/2014 - 08/2015 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా రక్షించండి
01/2013 - 08/2014 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ రక్షించండి
07/2006 - 01/2013 మాంట్పెల్లియర్ HSC మాంట్పెల్లియర్ HSC రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA ఇరవై ఒకటి 0 ఇరవై 1 రెండు 4 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 12 0 పదకొండు 1 1 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 37 0 28 9 5 5 0 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 176 4 174 రెండు 7 35 రెండు 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 2 ఫ్రాన్స్ 64 రెండు 60 4 రెండు 6 1 0 »లీగ్ 2-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ పదకొండు 0 పదకొండు 0 0 1 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 16 0 14 రెండు 1 4 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
జాతీయ 2 గ్రూప్ డి ఫ్రాన్స్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »నాట్. 2 గ్రా. డి-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ రెండు 0 రెండు 0 0 రెండు 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 28 1 22 6 0 6 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 1 0 1 0 0 1 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 375 7 350 25 18 66 3 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 రెండు 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 4 0 4 0 0 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 3 1 3 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 5 1 5 0 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు