మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2018/2019

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2018/20192020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/ 1895 1893/1894 1892/1893
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 07/20/2018 03:00 ఎన్ CF అమెరికా CF అమెరికా 1: 1 (0: 0)
వారం 07/22/2018 22:00 ఎన్ శాన్ జోస్ భూకంపాలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు 0: 0 (0: 0)
వారం 07/26/2018 04:00 ఎన్ ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ 9: 8 (1: 1, 1: 1) pso
వారం 07/28/2018 22:00 ఎన్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 4 (1: 1)
వారం 08/01/2018 01:00 ఎన్ రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 1 (2: 1)
వారం 08/05/2018 19:15 TO బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 1 (0: 0)
ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2018/2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ హెచ్ 09/19/2018 20:00 TO బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ 3: 0 (2: 0)
గ్రూప్ హెచ్ 10/02/2018 20:00 హెచ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 0: 0 (0: 0)
గ్రూప్ హెచ్ 10/23/2018 20:00 హెచ్ జువెంటస్ జువెంటస్ 0: 1 (0: 1)
గ్రూప్ హెచ్ 11/07/2018 20:00 TO జువెంటస్ జువెంటస్ 2: 1 (0: 0)
గ్రూప్ హెచ్ 11/27/2018 20:00 హెచ్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ 1: 0 (0: 0)
గ్రూప్ హెచ్ 12/12/2018 20:00 TO వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 1: 2 (0: 1)
16 వ రౌండ్ 02/12/2019 20:00 హెచ్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 0: 2 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 03/06/2019 20:00 TO పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 3: 1 (2: 1)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 04/10/2019 20:00 హెచ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 1 (0: 1)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 04/16/2019 20:00 TO ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 3 (0: 2)
ప్రీమియర్ లీగ్ 2018/2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/10/2018 20:00 హెచ్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (1: 0)
2. రౌండ్ 08/19/2018 16:00 TO బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 2: 3 (1: 3)
3. రౌండ్ 08/27/2018 20:00 హెచ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 3 (0: 0)
4. రౌండ్ 02/09/2018 16:00 TO బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
5. రౌండ్ 09/15/2018 17:30 TO వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 2: 1 (2: 0)
6. రౌండ్ 09/22/2018 15:00 హెచ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 1 (1: 0)
7. రౌండ్ 09/29/2018 12:30 TO వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 2)
8. రౌండ్ 06/10/2018 17:30 హెచ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3: 2 (0: 2)
9. రౌండ్ 10/20/2018 12:30 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 1)
10. రౌండ్ 10/28/2018 16:00 హెచ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
11. రౌండ్ 11/03/2018 12:30 TO AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 2: 1 (1: 1)
12. రౌండ్ 11/11/2018 16:30 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 1)
13. రౌండ్ 11/24/2018 15:00 హెచ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 0: 0 (0: 0)
14. రౌండ్ 12/01/2018 17:30 TO సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 2)
15. రౌండ్ 12/05/2018 20:00 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
16. రౌండ్ 12/08/2018 15:00 హెచ్ ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (3: 0)
17. రౌండ్ 12/16/2018 16:00 TO లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (1: 1)
18. రౌండ్ 12/22/2018 17:30 TO కార్డిఫ్ సిటీ కార్డిఫ్ సిటీ 5: 1 (3: 1)
19. రౌండ్ 12/26/2018 15:00 హెచ్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 3: 1 (1: 0)
20. రౌండ్ 12/30/2018 16:30 హెచ్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 4: 1 (3: 1)
21. రౌండ్ 02/01/2019 20:00 TO న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
22. రౌండ్ 01/13/2019 16:30 TO టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 0 (1: 0)
23. రౌండ్ 01/19/2019 15:00 హెచ్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 2: 1 (2: 0)
24. రౌండ్ 01/29/2019 20:00 హెచ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 0)
25. రౌండ్ 02/03/2019 14:05 TO లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
26. రౌండ్ 02/09/2019 12:30 TO ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
27. రౌండ్ 02/24/2019 14:05 హెచ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
28. రౌండ్ 02/27/2019 20:00 TO క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 1 (1: 0)
29. రౌండ్ 03/02/2019 15:00 హెచ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 2 (0: 1)
30. రౌండ్ 03/10/2019 16:30 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
32. రౌండ్ 03/30/2019 15:00 హెచ్ వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 2: 1 (1: 0)
33. రౌండ్ 04/02/2019 19:45 TO వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 2 (1: 1)
34. రౌండ్ 04/13/2019 17:30 హెచ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
35. రౌండ్ 04/21/2019 13:30 TO ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 2)
31. రౌండ్ 04/24/2019 20:00 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 0)
36. రౌండ్ 04/28/2019 16:30 హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
37. రౌండ్ 05/05/2019 14:00 TO హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 1: 1 (1: 0)
38. రౌండ్ 05/12/2019 15:00 హెచ్ కార్డిఫ్ సిటీ కార్డిఫ్ సిటీ 0: 2 (0: 1)
FA కప్ 2018/2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 01/05/2019 12:30 హెచ్ ఎఫ్‌సి చదవడం ఎఫ్‌సి చదవడం 2: 0 (2: 0)
4. రౌండ్ 01/25/2019 19:55 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
16 వ రౌండ్ 02/18/2019 19:30 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 03/16/2019 19:55 TO వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 1: 2 (0: 0)
లీగ్ కప్ 2018/2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 09/25/2018 20:00 హెచ్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 7: 8 (1: 0, 2: 2) pso