మాంచెస్టర్ సిటీ »ప్రొఫైల్

మాంచెస్టర్ సిటీ »ప్రొఫైల్జట్టు: మాంచెస్టర్ నగరం
పూర్తి పేరు: మాంచెస్టర్ సిటీ ఫుట్‌బాల్ క్లబ్
దేశం: ఇంగ్లాండ్ఇంగ్లాండ్
మారుపేరు: పౌరులు
స్థాపించబడింది: 01/01/1880
రంగులు: లేత నీలం-తెలుపు
స్టేడియం: ఎతిహాడ్ స్టేడియం
55.097 ర్యాంకులు
చిరునామా: స్పోర్ట్‌సిటీ, రోవ్స్లీ స్ట్రీట్
M11 3FF మాంచెస్టర్
టెలిఫోన్: 08 70/0 62 18 94
ఫ్యాక్స్: 01 61/4 38 79 99
హోమ్‌పేజీ: https://www.mancity.com/
ఇ-మెయిల్: mcfc@mcfc.co.uk

గౌరవాలు

1 x కప్ విన్నర్స్ కప్
1970
6 x ప్రీమియర్ లీగ్
1937 1968 2012 2014 2018 2019
7 x ఛాంపియన్‌షిప్
1898/1899 1902/1903 1909/1910 1927/1928 1946/1947 1965/1966 2001/2002
6 x FA కప్
1904 1934 1956 1969 2011 2019
7 x లీగ్ కప్
1970 1976 2014 2016 2018 2019 2020
6 x FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్
1937 1968 1972 2012 2018 2019