మాంచెస్టర్ సిటీ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2016/2017మాంచెస్టర్ సిటీ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2016/20172020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932 / 1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895 / 1896 1894/1895 1893/1894 1892/1893


ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ సి 09/14/2016 19:45 హెచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 4: 0 (2: 0)
గ్రూప్ సి 09/28/2016 19:45 TO సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 3: 3 (2: 2)
గ్రూప్ సి 10/19/2016 19:45 TO ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 4 (0: 1)
గ్రూప్ సి 11/01/2016 19:45 హెచ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 3: 1 (1: 1)
గ్రూప్ సి 11/23/2016 19:45 TO బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 1: 1 (1: 1)
గ్రూప్ సి 12/06/2016 19:45 హెచ్ సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
16 వ రౌండ్ 02/21/2017 19:45 హెచ్ AS మొనాకో AS మొనాకో 5: 3 (1: 2)
16 వ రౌండ్ 03/15/2017 19:45 TO AS మొనాకో AS మొనాకో 1: 3 (0: 2)
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
ప్లే-ఆఫ్స్ 08/16/2016 19:45 TO FC స్టీవా బుకారెస్ట్ FC స్టీవా బుకారెస్ట్ 5: 0 (2: 0)
ప్లే-ఆఫ్స్ 08/24/2016 19:45 హెచ్ FC స్టీవా బుకారెస్ట్ FC స్టీవా బుకారెస్ట్ 1: 0 (0: 0)
ప్రీమియర్ లీగ్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/13/2016 17:30 హెచ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 1 (1: 0)
2. రౌండ్ 08/20/2016 12:30 TO స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ 4: 1 (2: 0)
3. రౌండ్ 08/28/2016 16:00 హెచ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
4. రౌండ్ 09/10/2016 12:30 TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 1)
5. రౌండ్ 09/17/2016 15:00 హెచ్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 4: 0 (2: 0)
6. రౌండ్ 09/24/2016 15:00 TO స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ 3: 1 (1: 1)
7. రౌండ్ 10/02/2016 14:15 TO టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 2 (0: 2)
8. రౌండ్ 10/15/2016 15:00 హెచ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
9. రౌండ్ 10/23/2016 13:30 హెచ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
10. రౌండ్ 10/29/2016 15:00 TO వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 4: 0 (2: 0)
11. రౌండ్ 11/05/2016 15:00 హెచ్ మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
12. రౌండ్ 11/19/2016 15:00 TO క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 2: 1 (1: 0)
13. రౌండ్ 11/26/2016 12:30 TO బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
14. రౌండ్ 12/03/2016 12:30 హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 0)
15. రౌండ్ 12/10/2016 17:30 TO లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 2: 4 (0: 3)
16. రౌండ్ 12/14/2016 20:00 హెచ్ వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 2: 0 (1: 0)
17. రౌండ్ 12/18/2016 16:00 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
18. రౌండ్ 12/26/2016 17:15 TO హల్ సిటీ హల్ సిటీ 3: 0 (0: 0)
19. రౌండ్ 12/31/2016 17:30 TO లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 1)
20. రౌండ్ 02/01/2017 15:00 హెచ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
21. రౌండ్ 01/15/2017 13:30 TO ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 1)
22. రౌండ్ 01/21/2017 17:30 హెచ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2 (0: 0)
23. రౌండ్ 02/01/2017 19:45 TO వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (3: 0)
24. రౌండ్ 02/05/2017 13:30 హెచ్ స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ 2: 1 (1: 0)
25. రౌండ్ 02/13/2017 20:00 TO AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 2: 0 (1: 0)
27. రౌండ్ 03/05/2017 16:00 TO సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 0 (1: 0)
28. రౌండ్ 03/08/2017 20:00 హెచ్ స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ 0: 0 (0: 0)
29. రౌండ్ 03/19/2017 16:30 హెచ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
30. రౌండ్ 04/02/2017 16:00 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 1)
31. రౌండ్ 04/05/2017 20:00 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 2)
32. రౌండ్ 04/08/2017 15:00 హెచ్ హల్ సిటీ హల్ సిటీ 3: 1 (1: 0)
33. రౌండ్ 04/15/2017 17:30 TO సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
26. రౌండ్ 04/27/2017 20:00 హెచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
35. రౌండ్ 04/30/2017 14:05 TO మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 2: 2 (0: 1)
36. రౌండ్ 05/06/2017 12:30 హెచ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 5: 0 (1: 0)
37. రౌండ్ 05/13/2017 12:30 హెచ్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (2: 1)
34. రౌండ్ 05/16/2017 20:00 హెచ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 3: 1 (2: 0)
38. రౌండ్ 05/21/2017 15:00 TO వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 5: 0 (4: 0)
FA కప్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 06/01/2017 19:55 TO వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 5: 0 (3: 0)
4. రౌండ్ 01/28/2017 15:00 TO క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 0 (1: 0)
16 వ రౌండ్ 02/18/2017 15:00 TO హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 0: 0 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 03/01/2017 19:45 హెచ్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 5: 1 (3: 1)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 03/11/2017 12:15 TO మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
సెమీ-ఫైనల్స్ 04/23/2017 15:00 ఎన్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0, 1: 1) aet
లీగ్ కప్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 09/21/2016 19:45 TO స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ 2: 1 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 10/26/2016 20:00 TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)


ఆసక్తికరమైన కథనాలు

అసమానత కాలిక్యులేటర్లను ఎలా ఉపయోగించాలి (మరియు మీరు బెట్కాల్క్యులేటర్లను ఎందుకు ఉపయోగించాలి)

అసమానత కాలిక్యులేటర్లను ఎలా ఉపయోగించాలి (మరియు మీరు బెట్కాల్క్యులేటర్లను ఎందుకు ఉపయోగించాలి)

నెదర్లాండ్స్ »ఎరెడివిసీ 2020/2021» 20. రౌండ్ »లైవ్ కామెంటరీ: హెరాకిల్స్ అల్మెలో - ఎఫ్‌సి గ్రోనింగెన్ 1: 0

నెదర్లాండ్స్ »ఎరెడివిసీ 2020/2021» 20. రౌండ్ »లైవ్ కామెంటరీ: హెరాకిల్స్ అల్మెలో - ఎఫ్‌సి గ్రోనింగెన్ 1: 0

మాటియాస్ అల్మైడా

మాటియాస్ అల్మైడా

ఒలింపిక్ లియాన్ Paris ప్యారిస్ సెయింట్-జర్మైన్కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ఒలింపిక్ లియాన్ Paris ప్యారిస్ సెయింట్-జర్మైన్కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ప్రీమియర్ లీగ్ 2019/2020

ప్రీమియర్ లీగ్ 2019/2020

ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2017/2018 16 రౌండ్ 16 »ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం: ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్‌సి 3: 0

ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2017/2018 16 రౌండ్ 16 »ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం: ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్‌సి 3: 0

న్యూరీ సిటీ

న్యూరీ సిటీ

ఎఫ్‌సి డల్లాస్ »స్క్వాడ్ 2019/2020

ఎఫ్‌సి డల్లాస్ »స్క్వాడ్ 2019/2020

1. A-Z నుండి FC కోల్న్ »ప్లేయర్స్

1. A-Z నుండి FC కోల్న్ »ప్లేయర్స్

క్విన్సీ ఓవుసు-అబీ

క్విన్సీ ఓవుసు-అబీ


కేటగిరీలు