మమదౌ సఖో

మమడౌ సాఖో - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్, క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ U23, లివర్‌పూల్ FC, లివర్‌పూల్ FC U23, పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
08/2017 - 06/2021
# 12
11/2020 - 11/2020 క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ U23 క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ U23 రక్షించండి
07/2017 - 08/2017 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి రక్షించండి
01/2017 - 06/2017 క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ రక్షించండి
09/2013 - 01/2017 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి రక్షించండి
10/2016 - 12/2016 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి యు 23 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి యు 23 రక్షించండి
01/2007 - 08/2013 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ రక్షించండి
07/2006 - 06/2007 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ [యువత] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 4 0 3 1 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 28 1 24 4 రెండు 3 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 128 3 120 8 10 6 0 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 6 0 6 0 రెండు 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 9 0 7 రెండు 3 రెండు 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 6 1 6 0 0 0 0 0 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 1 0 0 0 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 151 7 138 13 పదకొండు ఇరవై 0 4 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 17 0 17 0 రెండు 1 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 10 0 10 0 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 362 12 334 28 32 33 0 5 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 4 0 4 0 3 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 4 0 4 0 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా 1 రెండు 1 0 0 1 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 19 0 16 3 3 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 29 రెండు 26 3 6 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 1 5 0 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 7 1 7 0 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 1 0 0 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 5 0 5 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 9 0 9 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు