లిన్ ఫ్యామిలీ స్టేడియం, లూయిస్విల్లే, KY (USA)

లిన్ ఫ్యామిలీ స్టేడియం, లూయిస్విల్లే, KY (USA)యుఎస్ఎల్ సి 09/20/2020 లూయిస్విల్లే సిటీ ఎఫ్.సి. - మెంఫిస్ 901 4: 1 ???
యుఎస్ఎల్ సి 10/04/2020 లూయిస్విల్లే సిటీ ఎఫ్.సి. - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ II 2: 1 ???
యుఎస్ఎల్ సి 10/11/2020 లూయిస్విల్లే సిటీ ఎఫ్.సి. - పిట్స్బర్గ్ రివర్హౌండ్స్ 2: 0 ???
యుఎస్ఎల్ సి 10/18/2020 లూయిస్విల్లే సిటీ ఎఫ్.సి. - సెయింట్ లూయిస్ FC 2: 0 ???
యుఎస్ఎల్ సి 10/25/2020 లూయిస్విల్లే సిటీ ఎఫ్.సి. - టంపా బే రౌడీలు 1: 2 ???
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »
గగన దృశ్యం ' దిశలు »