లుక్ డి జోంగ్

లుక్ డి జోంగ్ - సెవిల్లా ఎఫ్‌సి, పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్, బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్, న్యూకాజిల్ యునైటెడ్, ఎఫ్‌సి ట్వెంటె, డి గ్రాఫ్‌షాప్, డి గ్రాఫ్‌షాప్ (జె)సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. స్పెయిన్
ముందుకు
07/2019 - 06/2023
# 9
07/2014 - 06/2019 పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ ముందుకు
07/2014 - 07/2014 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ ముందుకు
01/2014 - 06/2014 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ ముందుకు
07/2012 - 01/2014 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ ముందుకు
07/2009 - 07/2012 FC ట్వెంట్ FC ట్వెంట్ ముందుకు
11/2008 - 06/2009 డి గ్రాఫ్‌షాప్ డి గ్రాఫ్‌షాప్ ముందుకు
07/2008 - 12/2008 ఎక్సెల్సియర్ (జె) ఎక్సెల్సియర్ (జె) ముందుకు
07/2007 - 06/2008 డి గ్రాఫ్‌షాప్ డి గ్రాఫ్‌షాప్ [యువత] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 28 9 25 3 8 7 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 8 రెండు 8 0 1 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 39 పదిహేను 30 9 8 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 6 రెండు 5 1 0 1 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
బుండెస్లిగా జర్మనీ 36 6 17 19 పదకొండు 3 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 12 0 8 4 7 0 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 248 135 228 ఇరవై 3. 4 19 0 0 »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్‌లు
కెఎన్‌విబి కప్ నెదర్లాండ్స్ 25 14 22 3 5 5 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ నెదర్లాండ్స్ 5 3 5 0 0 1 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్లేఆఫ్స్ ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 5 1 4 1 1 0 0 0 »ప్లేఆఫ్స్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 56 9 3. 4 22 2. 3 5 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 10 4 9 1 7 0 0 1 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
& మొత్తం 481 200 397 84 106 44 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 13 3 రెండు పదకొండు 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 9 రెండు 1 8 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 9 0 3 6 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 32 5 6 26 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 7 రెండు 7 0 5 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 1 3 0 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 8 రెండు 7 1 3 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 18 5 17 1 9 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 3 1 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 5 1 రెండు 3 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

టాప్ స్కోరర్

నెదర్లాండ్స్ ఎరెడివిసీ 2018/2019