లుకా మోడ్రిక్

లుకా మోడ్రిక్ - రియల్ మాడ్రిడ్, టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్, డినామో జాగ్రెబ్, ఎన్కె ఇంటర్ జాప్రెసిక్, గ్రింజ్స్కి మోస్టార్, ఎన్కె జాదర్రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్
మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2012 - 06/2021
# 10
07/2008 - 08/2012 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2005 - 06/2008 డైనమో జాగ్రెబ్ డైనమో జాగ్రెబ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2004 - 12/2004 ఎన్కె ఇంటర్ జాప్రెసిక్ ఎన్కె ఇంటర్ జాప్రెసిక్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2003 - 06/2004 Zrinjski మోస్టార్ Zrinjski మోస్టార్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2002 - 06/2003 డైనమో జాగ్రెబ్ డైనమో జాగ్రెబ్ [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2001 - 12/2001 ఎన్‌కె జాదర్ ఎన్‌కె జాదర్ [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 1 6 0 1 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 89 7 75 14 28 13 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA పదకొండు రెండు పదకొండు 0 రెండు 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 14 3 12 రెండు రెండు 3 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 4 0 రెండు రెండు 1 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 127 13 123 4 26 12 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 14 1 13 1 4 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 4 0 3 1 1 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
1. హెచ్‌ఎన్‌ఎల్ క్రొయేషియా 112 31 108 4 నాలుగు ఐదు 9 0 0 »1. హెచ్‌ఎన్‌ఎల్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 255 18 221 3. 4 88 43 0 1 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 22 0 పదిహేను 7 4 రెండు 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 7 1 6 1 3 1 1 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 665 77 595 70 205 84 1 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 12 రెండు 10 రెండు రెండు 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 2. 3 3 22 1 రెండు 3 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా 4 1 4 0 3 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 39 రెండు 29 10 14 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 9 రెండు 9 0 1 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 38 6 38 0 8 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 8 0 8 0 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 133 16 120 13 30 6 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 10 1 10 0 రెండు 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 10 1 10 0 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

ఫిఫా ఫిఫా ఛాంపియన్స్ 2018
UEFA UEFA ఛాంపియన్స్ 2018
క్రొయేషియా క్రొయేషియా ఛాంపియన్స్ 2007 2008 2011 2014 2016 2017 2017 2019 2019