తోడేళ్ళు BUAP [U15]

లోబోస్ BUAP [U15], మెక్సికో నుండి బృందంతోడేళ్ళు BUAP [U15] 05/04/2019 CF అమెరికా
తోడేళ్ళు BUAP [U15] 0: 2 CF అమెరికా
లోబోస్ BUAP యొక్క స్లైడ్ షో [U15]
13. రౌండ్ 03/30/2019 హెచ్ బ్లూ క్రాస్ బ్లూ క్రాస్ 1: 1 (1: 1)
14. రౌండ్ 04/06/2019 TO క్లబ్ టిజువానా క్లబ్ టిజువానా 1: 2 (1: 2)
15. రౌండ్ 04/13/2019 హెచ్ ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
16. రౌండ్ 04/20/2019 TO సిడి వెరాక్రజ్ సిడి వెరాక్రజ్ 2: 0 (1: 0)
18. రౌండ్ 05/04/2019 హెచ్ CF అమెరికా CF అమెరికా 0: 2 (0: 2)
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »