లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2020/2021

లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2020/20212020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/ 1895 1893/1894
ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ డి 10/21/2020 20:00 TO AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ డి 10/27/2020 20:00 హెచ్ FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ 2: 0 (0: 0)
గ్రూప్ డి 11/03/2020 20:00 TO అట్లాంటా అట్లాంటా 5: 0 (2: 0)
గ్రూప్ డి 11/25/2020 20:00 హెచ్ అట్లాంటా అట్లాంటా 0: 2 (0: 0)
గ్రూప్ డి 12/01/2020 20:00 హెచ్ AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ 1: 0 (0: 0)
గ్రూప్ డి 12/09/2020 17:55 TO FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ 1: 1 (1: 0)
16 వ రౌండ్ 02/16/2021 20:00 TO ఆర్బి లీప్జిగ్ ఆర్బి లీప్జిగ్ 2: 0 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 03/10/2021 20:00 హెచ్ ఆర్బి లీప్జిగ్ ఆర్బి లీప్జిగ్ -: -
ప్రీమియర్ లీగ్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 09/12/2020 17:30 హెచ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ 4: 3 (3: 2)
2. రౌండ్ 09/20/2020 16:30 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
3. రౌండ్ 09/28/2020 20:00 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
4. రౌండ్ 10/04/2020 19:15 TO ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 2: 7 (1: 4)
5. రౌండ్ 10/17/2020 12:30 TO ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 1)
6. రౌండ్ 10/24/2020 20:00 హెచ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
7. రౌండ్ 10/31/2020 17:30 హెచ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
8. రౌండ్ 11/08/2020 16:30 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
9. రౌండ్ 11/22/2020 19:15 హెచ్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 3: 0 (2: 0)
10. రౌండ్ 11/28/2020 12:30 TO బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 1: 1 (0: 0)
11. రౌండ్ 06/12/2020 19:15 హెచ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 4: 0 (1: 0)
12. రౌండ్ 12/13/2020 16:30 TO ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
13. రౌండ్ 12/16/2020 20:00 హెచ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 1 (1: 1)
14. రౌండ్ 12/19/2020 12:30 TO క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 7: 0 (3: 0)
15. రౌండ్ 12/27/2020 16:30 హెచ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 1 (1: 0)
16. రౌండ్ 12/30/2020 20:00 TO న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
17. రౌండ్ 01/04/2021 20:00 TO సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
19. రౌండ్ 01/17/2021 16:30 హెచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
18. రౌండ్ 01/21/2021 20:00 హెచ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
20. రౌండ్ 01/28/2021 20:00 TO టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 3: 1 (1: 0)
21. రౌండ్ 01/31/2021 16:30 TO వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
22. రౌండ్ 02/03/2021 20:15 హెచ్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 0: 1 (0: 0)
23. రౌండ్ 02/07/2021 16:30 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (0: 0)
24. రౌండ్ 02/13/2021 12:30 TO లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 1: 3 (0: 0)
25. రౌండ్ 02/20/2021 17:30 హెచ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
26. రౌండ్ 02/28/2021 19:15 TO షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 2: 0 (0: 0)
29. రౌండ్ 03/04/2021 20:15 హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
27. రౌండ్ 03/07/2021 14:00 హెచ్ ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. -: -
28. రౌండ్ 03/15/2021 20:00 TO వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ -: -
30. రౌండ్ 04/03/2021 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. -: -
31. రౌండ్ 04/10/2021 హెచ్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా -: -
32. రౌండ్ 04/17/2021 TO లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ -: -
33. రౌండ్ 04/24/2021 హెచ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ -: -
34. రౌండ్ 05/01/2021 TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ -: -
35. రౌండ్ 05/08/2021 హెచ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. -: -
36. రౌండ్ 05/11/2021 20:00 TO వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ -: -
37. రౌండ్ 05/15/2021 TO బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. -: -
38. రౌండ్ 05/23/2021 16:00 హెచ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ -: -
FA కప్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 01/08/2021 19:45 TO ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 4: 1 (1: 1)
4. రౌండ్ 01/24/2021 ఐదు గంటలకు TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 3 (1: 1)
లీగ్ కప్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 09/24/2020 19:45 TO లింకన్ సిటీ లింకన్ సిటీ 7: 2 (4: 0)
16 వ రౌండ్ 10/01/2020 19:45 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 5 (0: 0, 0: 0) pso
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ 2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
చివరి 08/29/2020 16:30 ఎన్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 4: 5 (0: 1, 1: 1) pso