లీసెస్టర్ సిటీ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2016/2017

లీసెస్టర్ సిటీ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2016/20172020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932 / 1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895 / 1896 1894/1895 1893/1894
ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ జి 09/14/2016 19:45 TO క్లబ్ బ్రగ్గే కెవి క్లబ్ బ్రగ్గే కెవి 3: 0 (2: 0)
గ్రూప్ జి 09/27/2016 19:45 హెచ్ FC పోర్టో FC పోర్టో 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ జి 10/18/2016 19:45 హెచ్ FC కోపెన్‌హాగన్ FC కోపెన్‌హాగన్ 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ జి 02/11/2016 19:45 TO FC కోపెన్‌హాగన్ FC కోపెన్‌హాగన్ 0: 0 (0: 0)
గ్రూప్ జి 11/22/2016 19:45 హెచ్ క్లబ్ బ్రగ్గే కెవి క్లబ్ బ్రగ్గే కెవి 2: 1 (2: 0)
గ్రూప్ జి 12/07/2016 19:45 TO FC పోర్టో FC పోర్టో 0: 5 (0: 3)
16 వ రౌండ్ 02/22/2017 19:45 TO సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
16 వ రౌండ్ 03/14/2017 19:45 హెచ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 04/12/2017 19:45 TO అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 1)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 04/18/2017 19:45 హెచ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 1)
ప్రీమియర్ లీగ్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/13/2016 12:30 TO హల్ సిటీ హల్ సిటీ 1: 2 (0: 1)
2. రౌండ్ 08/20/2016 17:30 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
3. రౌండ్ 08/27/2016 15:00 హెచ్ స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ 2: 1 (1: 0)
4. రౌండ్ 09/10/2016 17:30 TO లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 4 (1: 2)
5. రౌండ్ 09/17/2016 15:00 హెచ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
6. రౌండ్ 09/24/2016 12:30 TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 4)
7. రౌండ్ 10/02/2016 14:15 హెచ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
8. రౌండ్ 10/15/2016 12:30 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 2)
9. రౌండ్ 10/22/2016 15:00 హెచ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 1 (1: 0)
10. రౌండ్ 10/29/2016 15:00 TO టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (0: 1)
11. రౌండ్ 11/06/2016 16:30 హెచ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 2 (0: 0)
12. రౌండ్ 11/19/2016 15:00 TO వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 1: 2 (1: 2)
13. రౌండ్ 11/26/2016 15:00 హెచ్ మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 2: 2 (1: 1)
14. రౌండ్ 12/03/2016 15:00 TO సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 1: 2 (0: 0)
15. రౌండ్ 12/10/2016 17:30 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 4: 2 (3: 0)
16. రౌండ్ 12/13/2016 19:45 TO AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 0: 1 (0: 1)
17. రౌండ్ 12/17/2016 15:00 TO స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ 2: 2 (0: 2)
18. రౌండ్ 12/26/2016 15:00 హెచ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
19. రౌండ్ 12/31/2016 15:00 హెచ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
20. రౌండ్ 02/01/2017 12:30 TO మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
21. రౌండ్ 01/14/2017 17:30 హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
22. రౌండ్ 01/22/2017 12:00 TO సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 2)
23. రౌండ్ 01/31/2017 19:45 TO బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
24. రౌండ్ 02/05/2017 16:00 హెచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 3 (0: 2)
25. రౌండ్ 02/12/2017 16:00 TO స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ 0: 2 (0: 2)
26. రౌండ్ 02/27/2017 20:00 హెచ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (2: 0)
27. రౌండ్ 03/04/2017 15:00 హెచ్ హల్ సిటీ హల్ సిటీ 3: 1 (1: 1)
29. రౌండ్ 03/18/2017 15:00 TO వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 3: 2 (3: 1)
30. రౌండ్ 04/01/2017 15:00 హెచ్ స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
31. రౌండ్ 04/04/2017 19:45 హెచ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 2: 0 (0: 0)
32. రౌండ్ 04/09/2017 16:00 TO ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (2: 3)
33. రౌండ్ 04/15/2017 15:00 TO క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 2: 2 (1: 0)
28. రౌండ్ 04/26/2017 19:45 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
35. రౌండ్ 04/29/2017 15:00 TO వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 0 (1: 0)
36. రౌండ్ 05/06/2017 15:00 హెచ్ వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 3: 0 (1: 0)
37. రౌండ్ 05/13/2017 12:30 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 2 (1: 2)
34. రౌండ్ 05/18/2017 19:45 హెచ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 6 (0: 2)
38. రౌండ్ 05/21/2017 15:00 హెచ్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 1: 1 (0: 1)
FA కప్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 01/07/2017 15:00 TO ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 0)
4. రౌండ్ 01/27/2017 19:55 TO డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 2: 2 (1: 2)
4. రౌండ్ 02/08/2017 19:45 హెచ్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 3: 1 (0: 0, 1: 1) aet
16 వ రౌండ్ 02/18/2017 15:00 TO మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
లీగ్ కప్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 09/20/2016 19:45 హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 4 (2: 1, 2: 2) aet
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ 2016
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
చివరి 08/07/2016 16:00 హెచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1)