లీగ్ వన్ 2017/2018 »టాప్ స్కోరర్

లీగ్ వన్ 2017/2018 - టాప్ స్కోరర్2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004
# ప్లేయర్ దేశం జట్టు లక్ష్యాలు (జరిమానా)
1. జాక్ మారియట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 27 (1)
రెండు. బ్రెట్ పిట్మాన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 2. 3 (4)
3. బ్రాడ్లీ డాక్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 19 (0)
నాలుగు. విల్ గ్రిగ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 18 (1)
5. టామ్ ఈవ్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 17 (రెండు)
6. ఎర్హున్ Öztumer ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 16 (0)
7. Eoin Doyle ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ పదిహేను (0)
నిక్ పావెల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ పదిహేను (రెండు)
9. గ్రాహం కారీ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 14 (5)
డానీ గ్రాహం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 14 (0)
జాన్ మార్క్విస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 14 (0)
చార్లీ ముల్గ్రూ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 14 (5)
లైల్ టేలర్ మోంట్సెరాట్ మోంట్సెరాట్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 14 (3)
చార్లీ వైక్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 14 (రెండు)
పదిహేను. ఇయాన్ హెండర్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 13 (0)
మైఖేల్ జాకబ్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 13 (0)
కీఫెర్ మూర్ వేల్స్ వేల్స్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 13 (0)
18. ఎల్లిస్ హారిసన్ వేల్స్ వేల్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 12 (0)
ఇవాన్ టోనీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్
విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్
12 (0)
ఇరవై. క్రెయిగ్ డేవిస్ వేల్స్ వేల్స్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ పదకొండు (1)
జోష్ మోరిస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ పదకొండు (రెండు)
స్టీఫన్ పేన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ పదకొండు (రెండు)
కైల్ వాస్సెల్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. పదకొండు (0)
24. దేవాంటే కోల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్
విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్
10 (0)
సైమన్ కాక్స్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 10 (0)
జేమ్స్ హెన్రీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 10 (1)
జోష్ మాగెన్నిస్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 10 (0)
జోష్ పార్కర్ ఆంటిగ్వా & బార్బుడా ఆంటిగ్వా & బార్బుడా గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 10 (0)
వెస్ థామస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 10 (0)
30. చుక్స్ అనెకే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 9 (రెండు)
ఆడమ్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 9 (0)
బిల్లీ బోడిన్ వేల్స్ వేల్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 9 (0)
నాథన్ డెల్ఫౌనేసో ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 9 (0)
తారిక్ ఫోసు-హెన్రీ ఘనా ఘనా చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 9 (0)
జోర్డి హివులా-మాయిఫుయిలా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 9 (0)
యాష్లే హంటర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 9 (1)
క్రిస్ లాంగ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 9 (0)
జోన్ నోలన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 9 (1)
39. డేవిడ్ బాల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 8 (0)
జెర్మైన్ బెక్ఫోర్డ్ జమైకా జమైకా బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 8 (0)
జాసన్ డెమెట్రియో సైప్రస్ సైప్రస్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 8 (3)
డానీ లాయిడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 8 (0)
సీన్ లాంగ్‌స్టాఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 8 (0)
పాడీ మాడెన్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్
స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్
8 (0)
మార్కస్ మాడిసన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 8 (4)
జార్జ్ మిల్లెర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 8 (0)
లియామ్ సెర్కోంబే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 8 (0)
షాన్ వాల్లీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 8 (1)
49. మార్కస్ అంటోన్సన్ స్వీడన్ స్వీడన్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 7 (0)
స్టీవ్ డేవిస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 7 (3)
చెయన్నే డంక్లే జమైకా జమైకా విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 7 (0)
రోరే గాఫ్ఫ్నీ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 7 (0)
ఆలివర్ హాకిన్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 7 (0)
డువాన్ హోమ్స్ ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ 7 (0)
టామ్ హాప్పర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ 7 (0)
మైఖేల్ కిట్లీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 7 (0)
జమాల్ లోవ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 7 (0)
స్టీఫెన్ మెక్‌లాఫ్లిన్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 7 (0)
జో న్యూవెల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 7 (1)
మైఖేల్ స్మిత్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి.
రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్
7 (0)
61. కీరన్ అగార్డ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 6 (3)
మాట్ పూర్తయింది ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 6 (0)
జో ఎడ్వర్డ్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 6 (0)
రికీ హోమ్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 6 (1)
లీ మార్టిన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 6 (0)
గావిన్ మాస్సే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 6 (0)
కెల్విన్ మెల్లర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 6 (0)
జూనియర్ మోరియాస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 6 (0)
కార్ల్టన్ మోరిస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 6 (0)
డకెన్స్ నాజోన్ హైతీ హైతీ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 6 (0)
లీ నోవాక్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్
స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్
6 (0)
జాన్-జో ఓ టూల్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 6 (0)
డొమినిక్ పోలియన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 6 (0)
అలెక్స్ రాడ్మన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 6 (0)
రోబెన్ లామీరాస్ పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 6 (0)
యాష్ టేలర్ వేల్స్ వేల్స్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 6 (0)
పాల్ టేలర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 6 (0)
బెంజమిన్ వైట్మాన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 6 (1)
79. సెమీ అజయ్ నైజీరియా నైజీరియా రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 5 (0)
జో అరిబో నైజీరియా నైజీరియా చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 5 (0)
అమడౌ బకాయోకో సియర్రా లియోన్ సియర్రా లియోన్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 5 (0)
డాన్ బర్న్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 5 (0)
జాక్ బైర్న్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 5 (0)
కోనార్ చాప్లిన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 5 (0)
నీల్ డాన్స్ గయానా గయానా బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 5 (0)
గ్వియోన్ ఎడ్వర్డ్స్ వేల్స్ వేల్స్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 5 (0)
జేక్ ఫోర్స్టర్-కాస్కీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 5 (0)
అర్మాండ్ గ్నాండులెట్ ఐవరీ కోస్ట్ ఐవరీ కోస్ట్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 5 (0)
జోయెల్ గ్రాంట్ జమైకా జమైకా ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 5 (0)
క్రిస్ లైన్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 5 (రెండు)
కోనార్ మెక్‌అలేనీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 5 (0)
కోడి మెక్‌డొనాల్డ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 5 (0)
జోనాథన్ ఒబికా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 5 (0)
జో పిగోట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 5 (0)
మాక్స్ పవర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 5 (0)
టైలర్ రాబర్ట్స్ వేల్స్ వేల్స్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 5 (1)
రాబిన్సన్ ప్రకారం జమైకా జమైకా సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 5 (0)
జో రోత్వెల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 5 (0)
జోష్ రఫెల్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 5 (0)
డొమినిక్ శామ్యూల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 5 (0)
వివ్ సోలమన్-ఒటాబోర్ నైజీరియా నైజీరియా బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 5 (0)
ర్యాన్ టేలర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 5 (0)
రిచీ టోవెల్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 5 (0)
కెవిన్ వాన్ వీన్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్
స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్
5 (0)
విల్ వాల్క్స్ వేల్స్ వేల్స్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 5 (0)
106. హకీబ్ అడిలకున్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ 4 (0)
డేనియల్ అగై ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి.
వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి.
4 (0)
ఆండీ బార్చం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 4 (0)
అమరి బెల్ జమైకా జమైకా బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్
4 (0)
సోనీ బ్రాడ్లీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 4 (0)
ఆండీ బట్లర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 4 (0)
ర్యాన్ కోల్‌క్లాఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 4 (0)
మాట్ క్రూక్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 4 (0)
కోలిన్ డేనియల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 4 (0)
తౌమాని డియగౌరాగా ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్
ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్
4 (0)
మార్క్-ఆంటోయిన్ ఫార్చ్యూన్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 4 (0)
లీ ఫ్రీక్లింగ్టన్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 4 (0)
మాట్ గ్రిమ్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 4 (3)
బ్రాడ్ ఇన్మాన్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 4 (0)
జేక్ జెర్విస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 4 (0)
మాట్ కిల్గల్లోన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 4 (0)
నథానియల్ నైట్-పెర్సివాల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 4 (0)
ర్యాన్ లియోనార్డ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 4 (0)
ఆల్ఫీ మే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 4 (0)
షే మెక్కార్టన్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 4 (0)
జే ఓషీయా ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 4 (1)
జాక్ పేన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్
4 (0)
టామీ రోవ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 4 (0)
జోన్ టేలర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 4 (0)
కోనార్ టౌన్సెండ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ 4 (0)
మైఖేల్ టర్నర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 4 (0)
రొమైన్ విన్సెలాట్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 4 (0)
ర్యాన్ విలియమ్స్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 4 (0)
రిచర్డ్ వుడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 4 (0)
135. ఆరోన్ అమాడి-హోల్లోవే వేల్స్ వేల్స్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 3 (0)
కాల్విన్ ఆండ్రూ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 3 (0)
క్వేసి అప్పయ్య ఘనా ఘనా AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 3 (0)
గ్రెగొరీ అరిబి ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్
నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్
3 (0)
జాక్ బాల్డ్విన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 3 (0)
పాట్రిక్ బాయర్ జర్మనీ జర్మనీ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 3 (0)
ఒమర్ బెకల్స్ గ్రెనడా గ్రెనడా ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 3 (0)
కైల్ బెన్నెట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్
పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి.
3 (0)
సియాన్ బోల్గర్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 3 (0)
హ్యారీ బన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 3 (0)
మార్క్ బైర్న్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 3 (0)
పీటర్ క్లార్క్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి.
ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్
3 (0)
జేమ్స్ కోపింగ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 3 (1)
తిమోతి డియెంగ్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 3 (0)
యాష్లే ఈస్ట్హామ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 3 (0)
ర్యాన్ ఎడ్వర్డ్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 3 (0)
జాక్ ఫిట్జ్‌వాటర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 3 (0)
హ్యారీ ఫారెస్టర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 3 (0)
అలెక్స్ గిల్బీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్
విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్
3 (0)
బాబీ గ్రాంట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 3 (0)
టాడ్ కేన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 3 (1)
మాథ్యూ కెన్నెడీ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 3 (0)
ర్యాన్ లెడ్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 3 (రెండు)
నియాల్ మాసన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 3 (3)
కీరోన్ మోరిస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 3 (0)
రాబీ ముయిర్‌హెడ్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 3 (0)
జూలియన్ ఎన్ గోయ్ బెల్జియం బెల్జియం వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 3 (0)
జామీ నెస్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 3 (0)
జో పార్టింగ్టన్ వేల్స్ వేల్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 3 (0)
పీటర్ పావ్లెట్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 3 (0)
బెన్ రీవ్స్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 3 (0)
రికార్డిన్హో బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 3 (0)
టైరెల్ రాబిన్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 3 (0)
జిమ్మీ ర్యాన్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 3 (0)
అంటోని Šarčević ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 3 (0)
ర్యాన్ స్వీనీ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 3 (0)
డొమినిక్ టెల్ఫోర్డ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 3 (0)
ఎడ్ అప్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 3 (0)
గినో వాన్ కెసెల్ కురాకావో కురాకావో ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 3 (0)
జేమ్స్ వాఘన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 3 (0)
కోనార్ విల్కిన్సన్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 3 (0)
టోనీ వర్డ్స్ వర్త్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 3 (0)
మిచా royro పోలాండ్ పోలాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 3 (0)
178. జిమ్మీ అబ్దు కొమొరోస్ కొమొరోస్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ రెండు (0)
నిక్కీ అజోస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి.
చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్
రెండు (0)
టామ్ ఆండర్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ రెండు (0)
ఆల్ఫీ బీస్టిన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ రెండు (0)
ఇలియట్ బెన్నెట్ జమైకా జమైకా బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ రెండు (0)
మాటీ బ్లెయిర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ రెండు (0)
కల్లమ్ బ్రిటన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ రెండు (0)
అలెక్స్ బ్రూస్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి.
విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్
రెండు (0)
కీన్ బ్రయాన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ రెండు (0)
కామెరాన్ బర్గెస్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ రెండు (0)
వెస్ బర్న్స్ వేల్స్ వేల్స్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ రెండు (0)
నాథన్ కామెరాన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. రెండు (0)
కల్లం శిబిరాలు ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC రెండు (0)
ఆండీ కానన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC రెండు (0)
మాట్ క్లార్క్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. రెండు (0)
బెన్ క్లోజ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. రెండు (0)
క్రెయిగ్ కాన్వే స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ రెండు (0)
కల్లమ్ కుక్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. రెండు (0)
జార్జ్ కూపర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ రెండు (0)
కామెరాన్ డమ్మీగాన్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ రెండు (0)
ఏతాన్ ఎబాంక్స్-లాండెల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ రెండు (0)
మాక్స్ ఎహ్మెర్ జర్మనీ జర్మనీ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి రెండు (0)
గారెత్ ఎవాన్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. రెండు (0)
ఆంథోనీ ఫోర్డ్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రెండు (0)
ఆంథోనీ గెరార్డ్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ రెండు (0)
రాబర్ట్ హాల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ రెండు (0)
సామ్ హోస్కిన్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ రెండు (0)
స్టీఫెన్ హంఫ్రీస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC రెండు (0)
లెనెల్ జాన్ లూయిస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ రెండు (0)
అహ్మద్ కాశీ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ రెండు (0)
మార్క్ కిచింగ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC రెండు (0)
కౌలన్ లావరీ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రెండు (0)
ల్యూక్ లేహి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. రెండు (0)
ఇలియట్ జాబితా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి రెండు (0)
మాథ్యూ లండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ రెండు (0)
క్రిస్ మాగ్వైర్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. రెండు (రెండు)
స్టెఫీ మావిడిడి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ రెండు (0)
జోనాథన్ మీడెస్ వేల్స్ వేల్స్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ రెండు (0)
సామ్ మోర్సీ ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ రెండు (0)
అలెక్స్ మోవాట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ రెండు (0)
కల్ నైస్మిత్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. రెండు (0)
ఐడాన్ నెస్బిట్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ రెండు (0)
అరిస్టాటిల్ న్సియాలా కాంగో DR కాంగో DR ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ రెండు (0)
జో నుట్టాల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ రెండు (0)
అబూ ఒగోగో | ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ రెండు (0)
ఫన్సో ఓజో బెల్జియం బెల్జియం స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ రెండు (0)
డెజి ఓషిలాజా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ రెండు (0)
డీన్ పారెట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ రెండు (1)
ఒమారీ పాట్రిక్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ రెండు (0)
జాసన్ పియర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ రెండు (0)
డానీ ఫిలిస్కిర్క్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. రెండు (0)
డేనియల్ పావెల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ రెండు (0)
అలెక్స్ రెవెల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ రెండు (0)
క్లార్క్ రాబర్ట్‌సన్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. రెండు (0)
ర్యాన్ సీజర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ రెండు (0)
స్టువర్ట్ సింక్లైర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ రెండు (0)
రిచర్డ్ స్మాల్‌వుడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ రెండు (0)
ఉస్మాన్ సో స్వీడన్ స్వీడన్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ రెండు (0)
జాక్ సోవర్బీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ రెండు (0)
స్టీవెన్ టేలర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ రెండు (0)
నాథన్ థామస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ రెండు (0)
లియామ్ ట్రోటర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ రెండు (0)
ఇకే ఉగ్బో ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ రెండు (0)
ర్యాన్ యేట్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ రెండు (0)
242. టామ్ ఆల్డ్రెడ్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 1 (0)
లియోన్ బార్నెట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 1 (0)
మాథ్యూ బౌడ్రీ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 1 (0)
ఇసామ్ బెన్ ఖేమిస్ ట్యునీషియా ట్యునీషియా డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 1 (0)
నీల్ బిషప్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ 1 (0)
నాథన్ బ్లిసెట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 1 (0)
ఒమర్ బోగల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 1 (0)
జేమ్స్ బోల్టన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 1 (0)
ఆండీ బాయిల్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 1 (0)
జూనియర్ బ్రౌన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 1 (0)
లీ బ్రౌన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 1 (0)
డేవిడ్ బుకానన్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 1 (0)
కానిస్ కారోల్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 1 (0)
హ్యారీ చాప్మన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 1 (0)
సీన్ క్లేర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1 (0)
బిల్లీ క్లార్క్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
ఆలీ క్లార్క్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 1 (0)
టోనీ క్రెయిగ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 1 (0)
ర్యాన్ డెలానీ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 1 (0)
కైల్ డెంప్సే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 1 (0)
రాబ్ డిక్కీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 1 (0)
అలెక్స్ గుడ్ రొమేనియా రొమేనియా బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి.
రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC
1 (0)
జార్జ్ డాబ్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 1 (0)
జో డోడూ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
మైఖేల్ డౌటీ వేల్స్ వేల్స్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 1 (0)
పాల్ డౌనింగ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్
1 (0)
జార్జ్ ఎడ్మండ్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
అబో ఈసా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 1 (0)
లీ ఎవాన్స్ వేల్స్ వేల్స్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
షే ఫేసీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 1 (0)
అలెక్స్ ఫ్లెచర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 1 (0)
సామ్ ఫోలే ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 1 (0)
డేవిడ్ ఫాక్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 1 (0)
జే ఫుల్టన్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
డానీ గార్డనర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
బ్రాడ్లీ గార్మ్స్టన్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1 (0)
జోర్డాన్ గిబ్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 1 (0)
మాథ్యూ గిల్లం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 1 (0)
అలెక్స్ గిల్లియాడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 1 (0)
ఆర్థర్ గ్నాహౌవా ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 1 (0)
బెన్ గాడ్ఫ్రే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 1 (0)
చార్లీ గూడె ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ 1 (0)
కార్లాన్ గ్రాంట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
జోన్ గుత్రీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 1 (0)
టామ్ హామర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
ఆండ్రూ హ్యూస్ వేల్స్ వేల్స్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 1 (0)
మైఖేల్ ఇహిక్వే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 1 (0)
అతనికి ఇస్మాయిల్ కావాలి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి.
వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి.
1 (0)
సామ్ జోన్స్ వేల్స్ వేల్స్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 1 (0)
అలెక్స్ కివోమ్యా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 1 (0)
మజియార్ కౌహార్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 1 (0)
అలెక్స్ లేసి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1 (0)
జోష్ లారెంట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 1 (0)
గ్రెగ్ లీ జమైకా జమైకా బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 1 (0)
డర్రాగ్ లెనిహాన్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 1 (0)
టామ్ లాక్యెర్ వేల్స్ వేల్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 1 (0)
కెవిన్ లక్కస్సేన్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 1 (0)
మోసెస్ మకాసి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 1 (0)
లియామ్ మాండేవిల్లే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ డాన్‌కాస్టర్ రోవర్స్ 1 (0)
మార్క్ మార్షల్ జమైకా జమైకా చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
జో మాటాక్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 1 (0)
డానీ మేయర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. 1 (0)
రోరే మెక్‌అర్డిల్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ 1 (0)
పాట్రిక్ మెక్లెనీ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
జెర్మైన్ మెక్‌గ్లాషన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 1 (0)
ర్యాన్ మెక్‌లాఫ్లిన్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
టోనీ మక్ మహోన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ బ్రాడ్‌ఫోర్డ్ సిటీ 1 (0)
జిమ్మీ మెక్‌నాల్టీ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 1 (0)
అగోన్ మెహమెటి అల్బేనియా అల్బేనియా ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 1 (0)
క్వీన్సీ చాలా నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
జాన్ మౌసిన్హో ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 1 (1)
నావిడ్ నాసేరి ఇరాన్ ఇరాన్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1 (0)
కర్టిస్ నెల్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 1 (0)
గెవారో నెపోముసెనో కురాకావో కురాకావో ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
టామ్ నికోలస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ బ్రిస్టల్ రోవర్స్ 1 (0)
విల్ నైటింగేల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 1 (0)
ల్యూక్ ఓ నీల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1 (0)
ఐడెన్ ఓ నీల్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 1 (0)
తోపే ఒబాడే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
కానర్ ఓగిల్వీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 1 (0)
లూయిస్ పేజ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
డేవిడ్ పెర్కిన్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
ఆరోన్ పీటర్ గ్రెనడా గ్రెనడా నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 1 (0)
బెన్ ప్రింగిల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
జో రాఫెర్టీ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 1 (0)
నైలు రేంజర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 1 (1)
ఆలివర్ రాత్బోన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 1 (0)
క్రిస్టియన్ రిబీరో వేల్స్ వేల్స్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 1 (0)
మార్క్ రిచర్డ్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ నార్తాంప్టన్ టౌన్ 1 (0)
జో రిలే ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 1 (0)
గ్యారీ రాబర్ట్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 1 (0)
మాట్ సాడ్లర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ ష్రూస్‌బరీ టౌన్ 1 (0)
గ్యారీ సాయర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 1 (0)
టామ్ సోరెస్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ AFC వింబుల్డన్ AFC వింబుల్డన్ 1 (0)
ర్యాన్ తఫజోల్లి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ పీటర్‌బరో యునైటెడ్ 1 (0)
జోసెఫ్ థాంప్సన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోచ్‌డేల్ AFC రోచ్‌డేల్ AFC 1 (0)
కర్టిస్ టిల్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 1 (0)
ఆలివర్ టర్టన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 1 (0)
జాక్ వైనర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 1 (0)
అంటోన్ వాక్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 1 (0)
ముర్రే వాలెస్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ స్కంటోర్ప్ యునైటెడ్ 1 (0)
జాన్ వైట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్ 1 (0)
డెరిక్ విలియమ్స్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 1 (0)
జార్జ్ విలియమ్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 1 (0)
జేమ్స్ విల్సన్ వేల్స్ వేల్స్ వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. వాల్సాల్ ఎఫ్.సి. 1 (0)
జోష్ రైట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి
సౌథెండ్ యునైటెడ్ సౌథెండ్ యునైటెడ్
1 (0)
గ్రెగ్ వైల్డ్ స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ ప్లైమౌత్ ఆర్గైల్ 1 (0)
సీయి స్పెయిన్ స్పెయిన్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 1 (0)
జెర్రీ యేట్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 1 (0)