కోస్టాస్ మిట్రోగ్లోకాన్స్టాంటినోస్ మిట్రోగ్లో - అరిస్ సలోనికి, ఒలింపిక్ మార్సెయిల్, పిఎస్వి ఐండ్‌హోవెన్, గలాటసారే, ఎస్ఎల్ బెంఫికా, ఫుల్హామ్ ఎఫ్‌సి, ఒలింపియాకోస్ పిరయస్, అట్రోమిటోస్, పానియోనియోస్ జిఎస్ఎస్, బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ II, బోర్.

అరిస్ సలోనికి అరిస్ సలోనికి గ్రీస్
ముందుకు
01/2021 - 06/2022
# 14
07/2020 - 01/2021 ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ముందుకు
08/2019 - 06/2020 పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ ముందుకు
01/2019 - 08/2019 గలాటసారే గలాటసారే ముందుకు
08/2017 - 01/2019 ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ముందుకు
08/2015 - 08/2017 ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా ముందుకు
07/2015 - 08/2015 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
08/2014 - 06/2015 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ముందుకు
01/2014 - 08/2014 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
07/2012 - 01/2014 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ముందుకు
07/2011 - 06/2012 అట్రోమిటోస్ అట్రోమిటోస్ ముందుకు
01/2011 - 06/2011 పానియోనియోస్ జిఎస్ఎస్ పానియోనియోస్ జిఎస్ఎస్ ముందుకు
07/2007 - 12/2010 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ముందుకు
07/2006 - 06/2007 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ II బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ II ముందుకు
07/2005 - 06/2007 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ [యువత] ముందుకు
07/2004 - 06/2005 MSV డ్యూయిస్‌బర్గ్ MSV డ్యూయిస్‌బర్గ్ [యువత] ముందుకు
07/2003 - 06/2005 MSV డ్యూయిస్‌బర్గ్ MSV డ్యూయిస్‌బర్గ్ [యువత బి] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 41 14 29 12 12 6 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 6 రెండు 3 3 రెండు 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA ఇరవై ఒకటి రెండు పదకొండు 10 5 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 6 1 0 6 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
రీజినల్లిగా నార్త్ జర్మనీ 2. 3 0 5 18 0 3 0 0 »RL నార్డ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 1 రెండు 0 0 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 33 12 16 17 10 రెండు 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 3 3 3 0 రెండు 0 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ రెండు 1 1 1 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ గ్రీస్ 166 83 108 58 27 ఇరవై ఒకటి 0 1 »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కైపెల్లో ఎల్లడాస్ గ్రీస్ 6 0 3 3 రెండు 0 0 0 Y కైపెల్లో-మ్యాచ్‌లు
ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 13 1 0 13 0 0 0 0 »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్‌లు
కెఎన్‌విబి కప్ నెదర్లాండ్స్ 1 1 1 0 1 0 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ పోర్చుగల్ 60 36 52 8 30 7 0 0 »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ పోర్చుగల్ 7 10 6 1 రెండు 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ పోర్చుగల్ 5 3 4 1 3 0 0 0 »లీగ్-మ్యాచ్స్ కప్
సూపర్ కప్ పోర్చుగల్ రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ టర్కీ 7 1 3 4 రెండు 0 0 0 »సూపర్లిగ్-మ్యాచ్‌లు
టర్కిష్ కప్పు టర్కీ రెండు 1 0 రెండు 0 0 0 0 »కుపాసి-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 407 171 247 160 99 41 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ 47 43 39 8 ఇరవై 7 0 0 »BL వెస్ట్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 47 43 39 8 ఇరవై 7 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 0 1 రెండు 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 16 8 13 3 6 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా 5 3 4 1 రెండు 1 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా ఇరవై ఒకటి 4 12 9 10 రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 14 1 9 5 4 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ సి UEFA 5 1 4 1 3 0 0 0 »NL సి-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 65 17 43 22 26 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 14 4 పదకొండు 3 6 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 14 4 పదకొండు 3 6 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 5 3 5 0 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA రెండు 3 రెండు 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 7 6 7 0 1 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు


సంవత్సరపు ఆటగాడు

గ్రీస్ గ్రీస్ ఛాంపియన్స్ 2012


టాప్ స్కోరర్

UEFA యూరో [U19] 2007
జర్మనీ బుండెస్లిగా వెస్ట్ [యువత] 2005/2006