ఉడకబెట్టండి

జార్జ్ రెసురెసియోన్ మెరోడియో - అట్లాటికో మాడ్రిడ్, అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బిఅట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ స్పెయిన్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2009 - 06/2024
# 6
07/2009 - 06/2011 అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బి అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బి మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 72 5 70 రెండు 17 పదకొండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 28 రెండు ఇరవై 8 9 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 1 రెండు 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 340 35 298 42 74 61 రెండు 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 39 1 33 6 9 7 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 5 1 4 1 3 3 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 487 నాలుగు ఐదు 427 60 113 84 రెండు 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 5 0 3 రెండు 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా పదకొండు 0 7 4 1 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా ఇరవై ఒకటి 0 12 9 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 7 0 5 రెండు 1 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 47 0 28 19 5 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 0 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 3 0 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 4 0 3 1 1 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 1 3 రెండు 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 12 1 8 4 3 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 4 1 4 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 4 1 4 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 3 0 1 రెండు 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 3 0 1 రెండు 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 6 0 6 0 0 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U17] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 10 0 10 0 0 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు