కింగ్స్లీ కోమన్

కింగ్స్లీ జూనియర్ కోమన్ - బేయర్న్ ముంచెన్, జువెంటస్, పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్, పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ (CFA)

బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ
ముందుకు
08/2015 - 06/2023
# 29
07/2014 - 08/2015 జువెంటస్ జువెంటస్ ముందుకు
02/2012 - 06/2014 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ ముందుకు
07/2013 - 06/2014 పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ (CFA) పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్ (CFA) [U23] ముందుకు
07/2012 - 06/2014 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ [యువత] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 రెండు 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 35 పదకొండు ఇరవై ఒకటి 14 పదిహేను రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 126 22 89 37 52 6 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ ఇరవై ఒకటి 5 14 7 10 3 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ 5 1 రెండు 3 1 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 3 0 0 3 0 0 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ పదిహేను 0 6 9 4 0 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 4 1 రెండు రెండు 3 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 1 0 1 0 1 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 213 40 137 76 88 పదకొండు 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] UEFA 6 1 6 0 1 0 0 0 »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
నెక్స్ట్‌జెన్ సిరీస్ [Yth] UEFA 6 రెండు 5 1 0 1 0 0 »నెక్స్ట్‌జెన్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 12 3 పదకొండు 1 1 1 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 3 0 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 7 1 3 4 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 6 0 రెండు 4 3 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 6 3 5 1 5 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 4 1 1 3 1 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 26 5 13 13 14 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 4 రెండు 3 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 0 3 రెండు రెండు 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 9 రెండు 6 3 3 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 4 0 3 1 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 రెండు 1 0 1 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 7 రెండు 5 రెండు రెండు రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 1 0 1 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 1 0 1 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు