కీలర్ నవాస్

కీలర్ ఆంటోనియో నవాస్ గాంబోవా - పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్, రియల్ మాడ్రిడ్, లెవాంటే యుడి, అల్బాసెట్, డిపోర్టివో సప్రిస్సాపారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ ఫ్రాన్స్
గోల్ కీపర్
09/2019 - 06/2023
# 1
08/2014 - 09/2019 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ గోల్ కీపర్
07/2011 - 08/2014 UD ని ఎత్తండి UD ని ఎత్తండి గోల్ కీపర్
07/2010 - 06/2011 అల్బాసెట్ అల్బాసెట్ గోల్ కీపర్
07/2005 - 06/2010 స్పోర్ట్స్ సప్రిస్సా స్పోర్ట్స్ సప్రిస్సా గోల్ కీపర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 4 0 4 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 55 0 55 0 1 రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 10 0 10 0 0 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 41 0 41 0 1 0 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 3 0 3 0 0 0 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 151 0 151 0 0 8 0 1 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
రెండవ విభాగం స్పెయిన్ 36 0 36 0 0 రెండు 0 0 »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 22 0 22 0 1 1 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
CONCACAF ఛాంపియన్స్ లీగ్ CONCACAF 9 0 9 0 0 0 0 0 ON CONCACAF CL- సరిపోలికలు
& మొత్తం 340 0 340 0 3 14 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 8 0 8 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF ఫిఫా 3. 4 0 3. 4 0 రెండు రెండు 0 0 »WCQ CONCACAF- సరిపోలికలు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 37 0 37 0 రెండు 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
గోల్డ్ కప్ CONCACAF 7 0 7 0 0 0 0 0 »గోల్డ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
CONCACAF నేషన్స్ లీగ్ A. CONCACAF రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 ON CONCACAF NLA- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 90 0 90 0 4 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

CONCACAF CONCACAF ఛాంపియన్స్ 2014 2017