కెవిన్ పార్స్మైన్

కోవిన్ మారియస్ పార్స్మైన్ - క్లబ్ ఫ్రాన్సిస్కైన్, గోల్డెన్ లయన్, డిసి మోటెమా పెంబే, సీటెల్ సౌండర్స్, ఆర్‌సి రివియర్-పైలట్, లే మాన్స్ ఎఫ్‌సి (సిఎఫ్‌ఎ)07/2017 - 06/2019 ఫ్రాన్సిస్కాన్ క్లబ్ ఫ్రాన్సిస్కాన్ క్లబ్ ముందుకు
07/2016 - 06/2017 గోల్డెన్ లయన్ గోల్డెన్ లయన్ ముందుకు
01/2016 - 06/2016 DC మోటెమా పెంబే DC మోటెమా పెంబే ముందుకు
07/2014 - 12/2015 సీటెల్ సౌండర్స్ సీటెల్ సౌండర్స్ ముందుకు
07/2009 - 06/2014 RC రివియర్-పైలట్ RC రివియర్-పైలట్ ముందుకు
07/2006 - 06/2009 లే మాన్స్ ఎఫ్‌సి (సిఎఫ్‌ఎ) లే మాన్స్ ఎఫ్‌సి (సిఎఫ్‌ఎ) ముందుకు
07/2005 - 06/2006 ఫ్రాన్సిస్కాన్ క్లబ్ ఫ్రాన్సిస్కాన్ క్లబ్ ముందుకు

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
గోల్డ్ కప్ CONCACAF 9 5 9 0 0 0 0 0 »గోల్డ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
గోల్డ్ కప్ క్వాలి. CONCACAF పదకొండు 13 9 రెండు 5 0 0 0 »గోల్డ్ కప్ క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
CONCACAF NLQ CONCACAF 4 4 3 1 0 0 0 0 ON CONCACAF NLQ- సరిపోలికలు
& మొత్తం 24 22 ఇరవై ఒకటి 3 5 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

టాప్ స్కోరర్

CONCACAF గోల్డ్ కప్ 2017