కెవిన్ కురాని

కెవిన్ డెన్నిస్ కురోని - 1899 హోఫెన్‌హీమ్, డైనమో మోస్క్వా, ఎఫ్‌సి షాల్కే 04, విఎఫ్‌బి స్టుట్‌గార్ట్, విఎఫ్‌బి స్టుట్‌గార్ట్ II

07/2015 - 06/2016 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ ముందుకు
07/2010 - 06/2015 డైనమో మాస్కో డైనమో మాస్కో ముందుకు
07/2005 - 06/2010 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ముందుకు
07/2001 - 06/2005 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ ముందుకు
07/2000 - 06/2002 VfB స్టుట్‌గార్ట్ II VfB స్టుట్‌గార్ట్ II ముందుకు
07/1998 - 06/2000 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ [యువత బి] ముందుకు
07/1997 - 06/1998 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ [యూత్ సి] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 22 8 ఇరవై ఒకటి 1 8 రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 37 12 31 6 16 5 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 8 రెండు 8 0 3 1 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UI- కప్ UEFA 1 1 0 1 0 0 0 0 »UI- కప్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 275 111 248 27 65 39 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 24 14 ఇరవై 4 5 రెండు 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
రీజినల్లిగా సాడ్ (1994-2012) జర్మనీ 33 10 25 8 8 3 0 1 »RL సాడ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ జర్మనీ 7 1 6 1 1 1 0 1 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ రష్యా 123 యాభై 110 13 31 2. 3 రెండు 0 »ప్రీమియర్ లిగా-మ్యాచ్‌లు
కప్ రష్యా 1 0 1 0 0 0 0 0 Ub కుబోక్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 533 209 472 61 137 76 రెండు రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ [ప్రియమైన బి] జర్మనీ 1 0 0 1 0 0 0 0 »చాంప్. [ప్రియమైన బి] -మాచెస్
& మొత్తం యువత B. 1 0 0 1 0 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 30 13 ఇరవై ఒకటి 9 12 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 5 రెండు 3 రెండు రెండు 1 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 6 0 3 3 రెండు రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 10 4 8 రెండు 4 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 52 19 35 17 ఇరవై 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 6 రెండు 4 రెండు 4 రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U21 6 రెండు 4 రెండు 4 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా 5 రెండు రెండు 3 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 5 రెండు రెండు 3 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు