జువెంటస్ »స్క్వాడ్ 2019/2020

జువెంటస్ »స్క్వాడ్ 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1 931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/ 1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- Ch. లీగ్ 2020/2021 Serie A 2020/2021 కప్ 2020/2021 సూపర్ కప్ 2020 Ch. లీగ్ 2019/2020 Serie A 2019/2020 కప్ 2019/2020 సూపర్ కప్ 2019 Ch . లీగ్ 2018/2019 సీరీ ఎ 2018/2019 కప్ 2018/2019 సూపర్ కప్ 2018 చి. లీగ్ 2017/2018 సీరీ ఎ 2017/2018 కప్ 2017/2018 సూపర్ కప్ 2017 చి. లీగ్ 2016/2017 సీరీ ఎ 2016/2017 కప్ 2016/2017 సూపర్ కప్ 2016 Ch. లీగ్ 2015/2016 Serie A 2015/2016 కప్ 2015/2016 సూపర్ కప్ 2015 Ch. లీగ్ 2014/2015 Serie A 2014/2015 కప్ 2014/2015 సూపర్ కప్ 2014 Ch. లీగ్ 2013/2014 EL 2013/2014 Serie A 2013/2014 కప్ 2013/2014 సూపర్ కప్ 2013 Ch. లీగ్ 2012/2013 Serie A 2012/2013 కప్ 2012/2013 సూపర్ కప్ 2012 Serie A 2011/2012 కప్ 2011/2012 EL 2010/2011 EL QF 2010/2011 Serie A 2010 / 2011 కప్ 2010/2011 చి. లీగ్ 2009/2010 EL 2009/2010 సెరీ A 2009/2010 కప్ 2009/2010 Ch. లీగ్ 2008/2009 CL QF 2008/2009 సెరీ A 2008/2009 కప్ 2008/2009 సెరీ A 2007/2008 కప్ 2007/2008 సెర్ అనగా B 2006/2007 కప్ 2006/2007 Ch. లీగ్ 2005/2006 Serie A 2005/2006 కప్ 2005/2006 సూపర్ కప్ 2005 Ch. లీగ్ 2004/2005 CL QF 2004/2005 Serie A 2004/2005 కప్ 2004/2005 Ch. లీగ్. 2003/2004 సెరీ ఎ 2003/2004 కప్ 2003/2004 సూపర్ కప్ 2003 చి. లీగ్ 2002/2003 సీరీ ఎ 2002/2003 కప్ 2002/2003 సూపర్ కప్ 2002 సి. లీగ్ 2001/2002 సీరీ ఎ 2001/2002 కప్ 2001/2002 సిహెచ్. లీగ్ 2000/2001 సెరీ A 2000/2001 కప్ 2000/2001 EL 1999/2000 UI- కప్ 1999/2000 సెరీ A 1999/2000 కప్ 1999/2000 సెరీ A 1998/1999 Uefa-Cup Ch. లీగ్ 1998/1999 Serie A 1998 / 1999 కప్ 1998/1999 సూపర్ కప్ 1998 చి. లీగ్ 1997/1998 సెరీ ఎ 1997/1998 కప్ 1997/1998 సూపర్ కప్ 1997 చి. లీగ్ 1996/1997 సీరీ ఎ 1996/1997 కప్ 1996/1997 ఇంటర్. కప్ 1996 UEFA Sup.Cup 1996 Ch. లీగ్ 1995/1996 Serie A 1995/1996 కప్ 1995/1996 సూపర్ కప్ 1995 EL 1994/1995 Serie A 1994/1995 కప్ 1994/1995 EL 1993/1994 Serie A 1993/1994 కప్ 1993 / 1994 EL 1992/1993 Serie A 1992/1993 కప్ 1992/1993 Serie A 1991/1992 కప్ 1991/1992 CWC 1990/1991 Serie A 1990/1991 కప్ 1990/1991 సూపర్ కప్ 1990 EL 1989/1990 Serie A 1989/1990 కప్ 1989 / 1990 EL 1988/1989 Serie A 1988/1989 కప్ 1988/1989 EL 1987/1988 Serie A 1987/1988 కప్ 1987/1988 Ch. లీగ్ 1986/1987 Serie A 1986/1987 Ch. లీగ్ 1985/1986 Serie A 1985/1986 ఇంటర్. కప్ 1985 Ch. లీగ్ 1984/1985 Serie A 1984/1985 UEFA Sup.Cup 1984 CWC 1983/1984 Serie A 1983/1984 Ch. లీగ్ 1982/1983 Serie A 1982/1983 కప్ 1982/1983 Ch. లీగ్ 1981/1982 Serie A 1981/1982 EL 1980/1981 Serie A 1980/1981 CWC 1979/1980 Serie A 1979/1980 Ch. లీగ్ 1978/1979 Serie A 1978/1979 కప్ 1978/1979 Ch. లీగ్ 1977/1978 Serie A 1977/1978 EL 1976 / 1977 సెరీ ఎ 1976/1977 సి. లీగ్ 1975/1976 సెరీ ఎ 1975/1976 ఇఎల్ 1974/1975 సెరీ ఎ 1974/1975 సి. లీగ్ 1973/1974 సీరీ ఎ 1973/1974 ఇంటర్. కప్ 1973 Ch. లీగ్ 1972/1973 Serie A 1972/1973 EL 1971/1972 Serie A 1971/1972 EL 1970/1971 Serie A 1970/1971 EL 1969/1970 Serie A 1969/1970 EL 1968/1969 Serie A 1968/1969 Ch . లీగ్ 1967/1968 సెరీ ఎ 1967/1968 ఇఎల్ 1966/1967 సీరీ ఎ 1966/1967 సిడబ్ల్యుసి 1965/1966 సీరీ ఎ 1965/1966 ఇఎల్ 1964/1965 సీరీ ఎ 1964/1965 ఇఎల్ 1963/1964 సీరీ ఎ 1963/1964 సీరీ ఎ 1962 / 1963 Ch. లీగ్ 1961/1962 Serie A 1961/1962 Ch. లీగ్ 1960/1961 Serie A 1960/1961 Serie A 1959/1960 Ch. లీగ్ 1958/1959 Serie A 1958/1959
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
77 జియాన్లూయిగి బఫన్ ఇటలీ 01/28/1978
31 కార్లో పిన్సోగ్లియో ఇటలీ 03/16/1990
1 వోజ్సీచ్ స్జ్జాస్నీ పోలాండ్ 04/18/1990
రక్షించండి
12 అలెక్స్ సాండ్రో బ్రెజిల్ 01/26/1991
3. 4 పియట్రో బెరువాటో ఇటలీ 12/21/1998
19 లియోనార్డో బోనుచి ఇటలీ 05/01/1987
3 జార్జియో చియెల్లిని ఇటలీ 08/14/1984
41 లూకా కోకోలో ఇటలీ 02/23/1998
16 జువాన్ క్వాడ్రాడో కొలంబియా 05/26/1988
13 డానిలో బ్రెజిల్ 07/15/1991
4 మత్తిజ్ డి లిగ్ట్ నెదర్లాండ్స్ 08/12/1999
రెండు మాటియా డి సిగ్లియో ఇటలీ 10/20/1992
28 మెరిహ్ డెమిరల్ టర్కీ 03/05/1998
24 డేనియల్ రుగాని ఇటలీ 07/29/1994
42 వెస్లీ బ్రెజిల్ 03/13/2000
మిడ్‌ఫీల్డర్
30 రోడ్రిగో బెంటన్‌కూర్ ఉరుగ్వే 06/05/1997
33 ఫెడెరికో బెర్నార్డెస్చి ఇటలీ 02/16/1994
10 పాలో డైబాలా అర్జెంటీనా 11/15/1993
6 సామి ఖేదిరా జర్మనీ 04/04/1987
14 బ్లేజ్ మాటుయిడి ఫ్రాన్స్ 04/09/1987
38 సిమోన్ బ్రిక్లేయర్ ఇటలీ 05/30/1998
41 హన్స్ నికోలుసి కావిగ్లియా ఇటలీ 06/18/2000
43 దౌడా పీటర్స్ బెల్జియం 01/26/1999
5 మిరాలెం ప్జానిక్ బోస్నియా-హెర్జెగోవినా 04/02/1990
39 మనోలో పోర్టనోవా ఇటలీ 06/02/2000
25 అడ్రియన్ రాబియోట్ ఫ్రాన్స్ 04/03/1995
8 ఆరోన్ రామ్సే వేల్స్ 12/26/1990
ముందుకు
7 క్రిస్టియానో ​​రోనాల్డో పోర్చుగల్ 02/05/1985
పదకొండు డగ్లస్ కోస్టా బ్రెజిల్ 09/14/1990
ఇరవై ఒకటి గొంజలో హిగ్యుయిన్ అర్జెంటీనా 12/10/1987
35 మార్కో ఒలివిరి ఇటలీ 06/30/1999
44 గియాకోమో వ్రియోని అల్బేనియా 10/15/1998
46 లూకా జానిమాచియా ఇటలీ 07/19/1998
నిర్వాహకుడు
మౌరిజియో సారీ ఇటలీ 01/10/1959
గోల్ కీపర్-కోచ్
క్లాడియో ఫిలిప్పి ఇటలీ 07/07/1965