జువెంటస్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2018/2019

జువెంటస్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2018/20192020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935 / 1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 07/26/2018 00:00 ఎన్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 2: 0 (2: 0)
వారం 07/28/2018 18:00 ఎన్ ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా 4: 2 (0: 0, 1: 1) pso
వారం 04/08/2018 23:00 ఎన్ రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 3 (1: 1)
ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2018/2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ హెచ్ 09/19/2018 20:00 TO వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 2: 0 (1: 0)
గ్రూప్ హెచ్ 02/10/2018 17:55 హెచ్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ 3: 0 (2: 0)
గ్రూప్ హెచ్ 10/23/2018 20:00 TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ హెచ్ 11/07/2018 20:00 హెచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
గ్రూప్ హెచ్ 11/27/2018 20:00 హెచ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 1: 0 (0: 0)
గ్రూప్ హెచ్ 12/12/2018 20:00 TO బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ 1: 2 (0: 1)
16 వ రౌండ్ 02/20/2019 20:00 TO అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 0: 2 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 03/12/2019 20:00 హెచ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 3: 0 (1: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 04/10/2019 20:00 TO AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ 1: 1 (1: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 04/16/2019 20:00 హెచ్ AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ 1: 2 (1: 1)
సెరీ ఎ 2018/2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/18/2018 ఐదు గంటలకు TO చివో వెరోనా చివో వెరోనా 3: 2 (1: 1)
2. రౌండ్ 08/25/2018 ఐదు గంటలకు హెచ్ లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ 2: 0 (1: 0)
3. రౌండ్ 09/01/2018 19:30 TO పర్మా కాల్సియో 1913 పర్మా కాల్సియో 1913 2: 1 (1: 1)
4. రౌండ్ 09/16/2018 14:00 హెచ్ సాసుయోలో కాల్సియో సాసుయోలో కాల్సియో 2: 1 (0: 0)
5. రౌండ్ 09/23/2018 19:30 TO ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ 2: 0 (0: 0)
6. రౌండ్ 09/26/2018 20:00 హెచ్ బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
7. రౌండ్ 09/29/2018 ఐదు గంటలకు హెచ్ ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 3: 1 (1: 1)
8. రౌండ్ 06/10/2018 ఐదు గంటలకు TO ఉడినీస్ కాల్సియో ఉడినీస్ కాల్సియో 2: 0 (2: 0)
9. రౌండ్ 10/20/2018 ఐదు గంటలకు హెచ్ జెనోవా సిఎఫ్‌సి జెనోవా సిఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
10. రౌండ్ 10/27/2018 ఐదు గంటలకు TO ఎంపోలి ఎఫ్.సి. ఎంపోలి ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
11. రౌండ్ 11/03/2018 19:30 హెచ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 3: 1 (2: 1)
12. రౌండ్ 11/11/2018 19:30 TO ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ 2: 0 (1: 0)
13. రౌండ్ 11/24/2018 ఐదు గంటలకు హెచ్ SPAL 2013 ఫెరారా SPAL 2013 ఫెరారా 2: 0 (1: 0)
14. రౌండ్ 12/01/2018 ఐదు గంటలకు TO ACF ఫియోరెంటినా ACF ఫియోరెంటినా 3: 0 (1: 0)
15. రౌండ్ 12/07/2018 19:30 హెచ్ ఇంటర్ ఇంటర్ 1: 0 (0: 0)
16. రౌండ్ 12/15/2018 19:30 TO టొరినో ఎఫ్.సి. టొరినో ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
17. రౌండ్ 12/22/2018 19:30 హెచ్ ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా 1: 0 (1: 0)
18. రౌండ్ 12/26/2018 14:00 TO అట్లాంటా అట్లాంటా 2: 2 (1: 1)
19. రౌండ్ 12/29/2018 11:30 హెచ్ సంప్డోరియా సంప్డోరియా 2: 1 (1: 1)
20. రౌండ్ 01/21/2019 19:30 హెచ్ చివో వెరోనా చివో వెరోనా 3: 0 (2: 0)
21. రౌండ్ 01/27/2019 19:30 TO లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ 2: 1 (0: 0)
22. రౌండ్ 02/02/2019 19:30 హెచ్ పర్మా కాల్సియో 1913 పర్మా కాల్సియో 1913 3: 3 (1: 0)
23. రౌండ్ 02/10/2019 ఐదు గంటలకు TO సాసుయోలో కాల్సియో సాసుయోలో కాల్సియో 3: 0 (1: 0)
24. రౌండ్ 02/15/2019 19:30 హెచ్ ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ 3: 0 (2: 0)
25. రౌండ్ 02/24/2019 14:00 TO బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
26. రౌండ్ 03/03/2019 19:30 TO ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 2: 1 (2: 0)
27. రౌండ్ 03/08/2019 19:30 హెచ్ ఉడినీస్ కాల్సియో ఉడినీస్ కాల్సియో 4: 1 (2: 0)
28. రౌండ్ 03/17/2019 11:30 TO జెనోవా సిఎఫ్‌సి జెనోవా సిఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 0)
29. రౌండ్ 03/30/2019 ఐదు గంటలకు హెచ్ ఎంపోలి ఎఫ్.సి. ఎంపోలి ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
30. రౌండ్ 04/02/2019 20:00 TO కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 0 (1: 0)
31. రౌండ్ 04/06/2019 ఐదు గంటలకు హెచ్ ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ 2: 1 (0: 1)
32. రౌండ్ 04/13/2019 14:00 TO SPAL 2013 ఫెరారా SPAL 2013 ఫెరారా 1: 2 (1: 0)
33. రౌండ్ 04/20/2019 ఐదు గంటలకు హెచ్ ACF ఫియోరెంటినా ACF ఫియోరెంటినా 2: 1 (1: 1)
34. రౌండ్ 04/27/2019 19:30 TO ఇంటర్ ఇంటర్ 1: 1 (0: 1)
35. రౌండ్ 05/03/2019 19:30 హెచ్ టొరినో ఎఫ్.సి. టొరినో ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
36. రౌండ్ 05/12/2019 19:30 TO ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా 0: 2 (0: 0)
37. రౌండ్ 05/19/2019 19:30 హెచ్ అట్లాంటా అట్లాంటా 1: 1 (0: 1)
38. రౌండ్ 05/26/2019 ఐదు గంటలకు TO సంప్డోరియా సంప్డోరియా 0: 2 (0: 0)
ఇటాలియన్ కప్ 2018/2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
16 వ రౌండ్ 01/12/2019 19:45 TO బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 01/30/2019 19:45 TO అట్లాంటా అట్లాంటా 0: 3 (0: 2)
సూపర్ కప్ 2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
చివరి 01/16/2019 17:30 ఎన్ ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ 1: 0 (0: 0)