జువాన్ మిరాండా

జువాన్ మిరాండా గొంజాలెజ్ - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి, రియల్ బేటిస్, ఎఫ్‌సి షాల్కే 04, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా07/2021 - 06/2023 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి రక్షించండి
రియల్ బేటిస్ రియల్ బేటిస్ స్పెయిన్
రక్షించండి
10/2020 - 06/2021
# 33
07/2020 - 10/2020 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి రక్షించండి
08/2019 - 06/2020 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 రక్షించండి
07/2017 - 08/2019 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి రక్షించండి
07/2018 - 06/2019 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా రక్షించండి
07/2017 - 06/2019 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా [యువత] రక్షించండి
07/2016 - 06/2017 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా [యువత బి] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ పదకొండు 0 8 3 3 రెండు 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 1 0 0 1 0 1 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 13 1 10 3 0 3 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
రెండవ విభాగం స్పెయిన్ 7 1 5 రెండు 0 0 0 0 »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 6 1 6 0 రెండు రెండు 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
రెండవ బి గ్రూప్ 3 స్పెయిన్ 2. 3 1 22 1 రెండు 4 0 0 »2ª B G3- సరిపోలికలు
& మొత్తం 62 4 52 10 7 12 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] UEFA 10 0 10 0 0 4 0 0 »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 10 0 10 0 0 4 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 4 0 3 1 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 5 రెండు 5 0 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 9 0 8 1 రెండు 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 18 రెండు 16 రెండు 5 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 4 0 4 0 0 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 4 0 4 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 6 1 6 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 5 0 5 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U17] UEFA 6 రెండు 6 0 1 రెండు 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U17 17 3 17 0 1 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు